Hovedbestyrelse, Økonomi med mere CVR årsrapport vedtægter

01.
Vores organisation

Til kamp for retfærdighed

En skål for frihed i det dengang fascistiske Portugal kostede i 1960 to studerende syv års fængsel. Denne begivenhed kunne let være blevet forbigået, som så mange andre uretfærdigheder er blevet det før og siden.

I stedet kom denne begivenhed til at betyde dannelsen af en verdensomspændende bevægelse, der kæmper for menneskerettighederne.

Vi er uafhængig af politiske interesser og religiøs overbevisning. Vores research og kampagner er udelukkende finansieret af vores medlemmers bidrag. 

Vi afholder international generalforsamling hvert andet år med deltagelse af repræsentanter fra lande med nationale afdelinger. Generalforsamlingen kaldes 'det internationale rådsmøde' eller på engelsk The International Council Meeting (ICM). ICM er vores øverste beslutningsorgan, og det er her organisationens strategier, overordnede politikker samt eventuelle ændringer i vision og mission vedtages. ICM vælger også den internationale bestyrelse (IEC), som udgør den øverste daglige politiske ledelse af organisationen.

Den internationale bestyrelse udpeger Generalsekretæren, som er ansvarlig for den daglige udførelse af vores internationale anliggender og leder af det internationale sekretariat. Det internationale sekretariat ligger i London og fungerer som organisationens hovedkvarter. 

Amnesty i Danmark
Vores danske sektions arbejde koordineres fra sekretariatet i København, som beskæftiger cirka 40 medarbejdere og et antal frivillige. Her bearbejdes oplysninger fra det internationale sekretariat til danske kampagner og aktioner, ligesom danske indsatser, lobbyarbejde og mobilisering koordineres herfra. Det er Hovedbestyrelsen der ansætter den danske generalsekretær.

Reagér
02.
Vores Hovedbestyrelse

Mød vores hovedbestyrelse

Vores danske ledelse består af en hovedbestyrelse på syv personer, som vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling på landsmødet.

Hovedbestyrelsen indkalder til landsmødet i februar måned via vores medlemsblad og hjemmeside.

Ønsker du at rette henvendelse til bestyrelsen kan du skrive direkte til formanden på nmboel@amnesty.dk


Hovedbestyrelsen består af følgende personer:

 

Nina Monrad Boel (Formand)

- Profession: Læge

- By: København

Nina har siddet i hovedbestyrelsen siden 2011, hvor hun har været næstformand fra 2012-2015 og formand fra 2015 til i dag. Nina har gennem mange år været medlem af Amnestys lægegruppe, som dokumenterer tortur, og hun er medforfatter på rapporten "Frihedsberøvede asylansøgere i Ellebæk".

Martin Isenbecker

- Profession: Forbundsdirektør i BUPL

- By: København

Martin har, efter at have ledt med lys og lygte, valgt at lægge sine frivillige kræfter hos Amnesty, som efter hans mening er den vigtigste NGO på menneskerettighedsområdet. Her har han det sidste år været medlem af Hovedbestyrelsen med særligt fokus på det organisatoriske/ledelsesmæssige aspekt af bestyrelsesarbejdet.

Sophie Jo Rytter (Kasserer)

 

- Profession: Journalist

- By: København

Sophie har været medlem af Amnesty International siden 2005 og har siddet i Hovedbestyrelsen i 2 år. Hun har tidligere været praktikant i Amnestys danske presseafdeling. Hun har især været aktiv i forhold til frihedsrettighederne, herunder ytringsfrihed, it-politik og overvågning, kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder samt LGBTI-rettigheder.

 

Oliver de Mylius

- Profession: Sociolog

- By: Frederiksberg

Oliver blev medlem, som 20 årig og har været det siden. I 2012 var han praktikant på sekretariatet og har efterfølgende været ansat i et barselsvikariat. 

Moustafa Mahmoud Moustafa

- Profession: Advokatfuldmægtig hos Gorrissen Federspiel

- By: København

Moustafa er engageret på menneskerettigheds- og frihedsrettighedsområdet, og han har erfaring på området gennem et ophold hos den juridiske tænketank Justitia. Han har besøgt mere end halvtreds lande, hvoraf en stor del kan betegnes som landet med tvivlsom retssikkerhed og haltende respekt for menneskerettigheder. Gennem sin bestyrelsesrolle i Amnesty vil Moustafa være med til at sikre at respekten for disse rettigheder bliver overholdt.

Ole Ankjær Madsen 

- Proffesion: Pensioneret folkeskolelærer

- By: Randers

Ole har været aktivt medlem siden 2006. Han er forhenværende formand i Amnesty Aarhus og er nu tilknyttet amnestygruppen i Randers. Han er mangeårig foredragsholder for Amnesty og har de sidste 3 år været medlem af Amnestys Rejsehold. Han blev valgt som suppleant til Hovedbestyrelsen 2015.

 

Sådan arbejder Hovedbestyrelsen
03.
Vores arbejdsplads

Vores sekretariat

Den daglige drift af Amnesty Internationals danske afdeling varetages af de dygtige medarbejdere på sekretariatet i København.

Vi ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er størst mulig rummelighed og plads til forskellighed. Vi arbejder vi på mange forskellige måder med at sikre et godt arbejdsmiljø og gode rammer og arbejdsbetingelser for alle på sekretariatet.

Mød vores sekretariat
04.
Vores økonomi

Her er vores årsrapport

I årsrapporten finder du fakta og tal om vores arbejde i de forløbne år. Det er her, du kan se, hvad dit bidrag, bliver brugt til.

Vi er meget bevidste om vores ansvar for at forvalte medlemmernes støtte på en måde, så vi opnår størst værdi af hver enkelt krone i menneskerettighedsarbejdet. Derfor stræber vi også efter størst mulig gennemsigtighed og ansvarlighed igennem alt vores arbejde, inklusiv forvaltningen af de midler vi modtager.

CVR nummer 21 53 94 14