Hovedbestyrelse, Økonomi med mere CVR årsrapport vedtægter

01.
Vores organisation

Til kamp for retfærdighed

En skål for frihed i det dengang fascistiske Portugal kostede i 1960 to studerende syv års fængsel. Denne begivenhed kunne let være blevet forbigået, som så mange andre uretfærdigheder er blevet det før og siden.

I stedet kom denne begivenhed til at betyde dannelsen af en verdensomspændende bevægelse, der kæmper for menneskerettighederne.

Vi er uafhængig af politiske interesser og religiøs overbevisning. Vores research og kampagner er udelukkende finansieret af vores medlemmers bidrag. 

Vi afholder international generalforsamling hvert andet år med deltagelse af repræsentanter fra lande med nationale afdelinger. Generalforsamlingen kaldes 'det internationale rådsmøde' eller på engelsk The International Council Meeting (ICM). ICM er vores øverste beslutningsorgan, og det er her organisationens strategier, overordnede politikker samt eventuelle ændringer i vision og mission vedtages. ICM vælger også den internationale bestyrelse (IEC), som udgør den øverste daglige politiske ledelse af organisationen.

Den internationale bestyrelse udpeger Generalsekretæren, som er ansvarlig for den daglige udførelse af vores internationale anliggender og leder af det internationale sekretariat. Det internationale sekretariat ligger i London og fungerer som organisationens hovedkvarter. 

Amnesty i Danmark
Vores danske sektions arbejde koordineres fra sekretariatet i København, som beskæftiger cirka 40 medarbejdere og et antal frivillige. Her bearbejdes oplysninger fra det internationale sekretariat til danske kampagner og aktioner, ligesom danske indsatser, lobbyarbejde og mobilisering koordineres herfra. Det er Hovedbestyrelsen der ansætter den danske generalsekretær.

Reagér
02.
Vores Hovedbestyrelse

Mød vores hovedbestyrelse

Vores danske ledelse består af en hovedbestyrelse på syv personer, som vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling på landsmødet.

Hovedbestyrelsen indkalder til landsmødet i februar måned via vores medlemsblad og hjemmeside.

Ønsker du at rette henvendelse til bestyrelsen kan du skrive direkte til formanden på: rytter@amnesty.dk


Hovedbestyrelsen består af følgende personer:

 

På Amnesty International Danmarks landsmøde 29.-30. april 2017 blev der valgt ny hovedbestyrelse: (f.v.) Anne Katrine Andersen, Ole Ankjær Madsen, Ilja Sabaj-Kjær, Oliver de Mylius (kasserer), Sophie Jo Rytter (formand), Martin Isenbecker (næstformand), Mousta Mahmoud Mustafa og John Hansen (suppleant)

Sophie Jo Rytter - formand

Martin Isenbecker - næstformand

Oliver de Mylius - kasserer

Mousta Mahmoud Moustafa

Ole Ankjær Madsen

Ilja Sabaj-Kjær

Anne Katrine Andersen

John Hansen - suppleant

Sådan arbejder Hovedbestyrelsen
03.
Vores arbejdsplads

Vores sekretariat

Den daglige drift af Amnesty Internationals danske afdeling varetages af de dygtige medarbejdere på sekretariatet i København.

Vi ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er størst mulig rummelighed og plads til forskellighed. Vi arbejder vi på mange forskellige måder med at sikre et godt arbejdsmiljø og gode rammer og arbejdsbetingelser for alle på sekretariatet.

Mød vores sekretariat
04.
Vores økonomi

Her er vores årsrapport

I årsrapporten finder du fakta og tal om vores arbejde i de forløbne år. Det er her, du kan se, hvad dit bidrag, bliver brugt til.

Vi er meget bevidste om vores ansvar for at forvalte medlemmernes støtte på en måde, så vi opnår størst værdi af hver enkelt krone i menneskerettighedsarbejdet. Derfor stræber vi også efter størst mulig gennemsigtighed og ansvarlighed igennem alt vores arbejde, inklusiv forvaltningen af de midler vi modtager.

CVR nummer 21 53 94 14