10-årig pige gravid efter voldtægt

01.
Update

Uafklaret situation for 10-årig pige

25. maj 2015

Tiden arbejder ikke for den 10-årige pige i Paraguay. Det får nu alvorlige konsekvenser, at myndighederne i Paraguay ikke langt tidligere sikrede pigen adgang til abort. Et ekspertpanel nedsat af myndighederne i Paraguay vurderer, at pigens risiko for at miste livet under sin graviditet er fire gange højere, end hvis hun var fuldt udvokset. Amnesty opfordrer derfor fortsat Paraguay til at sikre pigens adgang til den nødvendige medicinske behandling for at sikre hendes liv og sundhed.

Globalt er der indsamlet over 500.000, heraf 42,596 danske, underskrifter for at sikre pigen den hjælp, hun har brug for.
Fredag d. 8 maj sendt vi 42,596 danske underskrifter af sted til myndighederne i Paraguay, og vi fortsætter arbejdet for at hjælpe pigen. 

Den seneste udvikling i sagen:

  • Det ekspertpanel, der blev nedsat for at kigge på pigens sag, har udarbejdet en rapport med anbefalinger til beskyttelse af pigens helbred og personlige rettigheder. Rapporten er dog fortsat hemmeligholdt. 
  • Stedfaderen blev arresteret d 10. maj, og der er nu mulighed for at retsforfølge ham.
  • FN har taget sagen op, og deres eksperter på området udtaler, at myndighederne i Paraguay har svigtet deres ansvar og forbrudt sig mod menneskerettighederne i pigens sag. Se udtalelsen fra FN.
  • Europa Parlamentet har vedtaget en resolution, hvori de blandt andet opfordrer til morens øjeblikkelige løsladelse: http://bit.ly/1GKQqDS 
  • Pigens mor har været fængslet; sigtet for meddelagtighed i overgrebene på pigen, på trods af at hun allerede i januar anmeldte stedfaren for seksuelle overgreb mod pigen. Hun er nu løsladt, men er fortsat under anklage for at have svigtet sit ansvar overfor pigen.

Adskillelsen fra moren har påvirket pigen psykisk, og hun er meget påvirket af situationen. Pigen befinder sig i øjeblikket på et hjem for unge mødre, men der kan forhåbentligt snart blive skabt kontakt mellem moren og pigen igen.


02.
Den 10-åriges sag

10-årig gravid efter voldtægt - i livsfare, men nægtes abort

5. maj 2015

Den 21. april ankom en 10-årig pige til hospitalet i Trinidad, Paraguay. Hun havde klaget over mavesmerter. Ved undersøgelsen konstaterede lægerne, at pigen var gravid i 21. uge. Hendes stedfar havde voldtaget hende.

Han er nu flygtet for at undgå straf, og pigens mor er fængslet for meddelagtighed i voldtægt.  

Den 10-årige pige er blevet bragt til et hjem for unge mødre, hvor myndighederne vil have, at hun skal føde barnet. Som 10-årig vil hun have svært ved at gennemføre graviditeten, og hospitalsdirektøren har udtalt, at graviditeten udgør en stor risiko for hendes liv.

Der er ikke blevet lavet en helbredsundersøgelse, og hun er blevet nægtet abort. I Paraguay kan man kun få foretaget en abort, hvis ens liv er truet.

Hjælp pigen til ordentlig lægebehandling og giv hende mulighed for at få fortaget en sikker abort.

Myndighederne i Paraguay må leve op til deres ansvar for børns rettigheder.


03.
Vil du vide mere