Mohammad Ali Taheri

01.
Update

Taheri sultestrejker. Hans helbred er truet

12. oktober 2015

Mohammad Ali Taheri har sultestrejket siden d. 13. august. Han har tabt sig betydeligt, og hans blodtryk er meget lavt. Den 18 september blev han bragt til fængslets hospital, efter han havde mistet bevidstheden, og hans helbred forværres gradvist.

Taheri sultestrejker i protest mod den dødsdom han er blevet idømt, og for at vise sin utilfredshed med, at myndighederne modarbejder hans forsøg på at rejse en appelsag for Højesteret. Taheris forsvarsadvokat indsendte en formel appelanmodning den 18. august, men han har ikke fået lov til at mødes med sin advokat siden den 22. august og ved ikke, hvad status på appelsagen er.

Han har ikke mulighed for at få udarbejdet dokumenter til sagen og har heller ikke modtaget papirerne med med den endelig dødsdom, så han kender ikke en gang begrundelsen for dommen. 

Mohammad Ali Taheri er fængslet udelukkende for bruge sin ret til at udøve sin tro og til at ytre sig. Vi opfordrer de iranske myndigheder til at omstøde dommen og løslade Taheri betingelsesløst. Frem til løsladelsen, opfordrer vi de iranske myndigheder til at ophæve hans isolationsfængsling og sikre ham den nødvendige lægehjælp. 

 


02.
Update

Taheri idømt dødsstraf

17. august 2015

Lørdag d. 1. august blev der i Iran afsagt dom i sagen mod Mohammad Ali Taheri. Dommen lød som frygtet på dødsstraf.

Mohammad Ali Taheri afsoner i forvejen en dom på 5 års fængsel, 74 piskeslag og en bødestraf. Han blev i 2011 dømt for en række forskellige forseelser; herunder for at 'fornærme islams hellighed' og for at røre ved én, han ikke var i familie med. Han blev samtidig tvunget til afsværge sin tro offentligt på iransk TV, hvor han også opfordrede sine følgere til at gøre det samme. Han har foreløbigt afsonet 4 år af sin fængselsstraf i isolationsfængsel.

I 2011 blev Taheri ellers frikendt i 2011 for anklagen om, at han skulle have 'nedgjort' profeten Muhammed; en anklage, der kunne have givet ham dødsstraf. 

Retten gav dog tilladelse til, at man kunne fortsætte undersøgelserne af sagen, og det er disse undersøgelser, der nu har ført til den nye dom for at 'sprede fordærvelse på jorden'.

Vi er bekymrede for, at dommen er blevet afsagt efter pres fra den iranske revolutionsgarde, hvilket rejser bekymring for domstolens uafhængighed. Revolutionsgarden håndhæver Irans islamiske samfundsorden, og den er en central magtfaktor i landet.

Amnesty International betragter Mohammad Ali Taheri som samvittighedsfange. Fængslet udelukkende for bruge sin ret til at udøve sin tro og til at ytre sig.


03.
Taheris sag

Iran: Risikerer dødsstraf for at fornærme islam

2. juni 2015

I 2011 blev Mohammad Ali Taheri idømt fem års fængsel, 74 stokkeslag og en bøde for at ”fornærme Islams hellighed” og ”udøve forbudte religiøse handlinger”. Her et år før hans løsladelse er han kommet under anklage igen. Nu anklages han for at ”sprede fordærvelse på jorden”. En anklage, der kan betyde, at han bliver dømt til døden.

I de første 3 års afsoning af dommen blev Mohammad Ali Taheri nægtet adgang til at se sin familie og til at vælge sin egen advokat. Han han siddet i isolation under hele sin fængsling, og han er bl.a. blevet truet med, at han selv, hans kone og hans børn ville blive slået ihjel. Først efter den 12. sultestrejke fik han mulighed for at vælge sin egen advokat. Og hans kone kan nu besøge ham i fængslet en gang om ugen. Han sidder dog fortsat isolationsfængslet. 

Angreb på religionsfriheden

Mohammad Ali Taheri er stifter af den åndelige bevægelse Erfan-e-Halgheh. En islamisk funderet bevægelse, der bl.a. arbejder med alternativ behandling og healing. I nogle medier er Mohammad blevet omtalt som ´frafalden’ fra islam og flere religiøse ledere har udstedt fatwaer (religiøse ”domme”) mod ham. 

Det er en menneskeret at have religionsfrihed, og Mohammad har ret til at udøve sin religion. Men Irans myndigheder og statskontrollerede medier har allerede inden retssagen dømt Mohammad skyldig.