Gruppenyt

01.
Nyt fra Furesø

Nyt fra Furesø Gruppen

God kontakt til lokalpolitikere om flygtninge

I Furesø gruppen har vi i løbet af foråret og de første sommermåneder arbejdet for at få en god kontakt med lokale kommunalpolitikere og få dem overbevist om det rigtige i at modtage kvoteflygtninge og gerne flere endnu i fremtiden.

Vi henvendte os til fem medlemmer af byrådet , hvilket resulterede i møder med to socialdemokrater, borgmester Ole Bondo Christensen og Lene Munch Petersen. Sidstnævnte er også medlem af integrationsrådet.

Vi blev modtaget meget positivt, og begge gav udtryk for, at den socialdemokratiske gruppe går ind for at modtage kvoteflygtninge. De er dermed uenige med partitoppens holdning.

Borgmesteren gav også udtryk for, at han ville gå videre med sit arbejde for at påvirke sit parti til at ændre holdning til spørgsmålet om kvoteflygtninge. Han mener også, at Furesø kan rumme flere flygtninge end de, der hidtil er varslet for kommende år.

Efterfølgende har Lene Munch Petersen i øvrigt meldt sig ind i Amnesty, og begge har udtrykt stor respekt for det arbejde som Amnesty International gør.

Nyt om Narges Mohammadi 

Midt i det travle arbejde med flygtningekampagnen er vores fangesag ikke blevet glemt. Vi har tidligere beskrevet samarbejdet med mange grupper i Europa og USA omkring den iranske menneskerettighedsforkæmper Narges Mohammadi, som har fået 16 års fængsel for bl.a. sit arbejde mod dødsstraf. Hun arbejder modigt videre fra fængslet, så meget hun har mulighed for, mens hendes mand og tvillingebørn har måttet flygte til Frankrig.

Endnu en udvidelse af samarbejdet med de andre grupper er kommet til.  Vi har i foråret fået meddelelse fra London om, at det er tilladt både at henvende os til hende selv og til at kontakte kvindelige iranske parlamentsmedlemmer, der anses for positive overfor Narges sag.

Disse henvendelser er nu sat i system internationalt, således at alle grupper hver måned sender et brev til en af de 13 kvindelige politikere. Vedlagt brevhilsner til Narges, som politikeren opfordres til at viderebringe til Narges i fængslet. Det hele er meget flot og overskueligt sat i system af vores belgiske koordinator, hvortil man også hver måned indberetter, at man har fået det gjort.