Psykologgruppen

01.
Hvem er vi?

Psykologgruppen – om os

Vi er en specialgruppe under Amnestys danske afdeling, der består af psykologer og psykologistuderende på sidste del af kandidaten, som brænder for at fremme menneskerettighederne på lokalt og globalt plan.

Psykologgruppen planlægger aktiviteter og bidrager med faglige indspark til de dele af Amnestys arbejde, hvor psykologfaglige perspektiver er nødvendige i kampen for at sikre og fremme menneskerettighederne. 

Vi mødes hver 4. uge på Amnestys Sekretariat i København og drøfter forestående arbejde samt idéudvikler på nye områder.

Vi står for et nuanceret blik på den gensidige relation mellem mennesker og samfund, og vi har en bevidsthed om, at retten til liv handler om mere og andet end at trække vejret. Vi arbejder ud fra forebyggende og løsningsfokuserede tilgange, hvor menneskers handlemuligheder udvides, og hvor mennesker støttes i at opnå kompetencer til at skabe forandring i deres eget og fælles liv.

Psykologgruppen agerer som udgangspunkt ikke ud fra en klinisk psykologisk praksistilgang, hvorfor samtaleterapi ikke vil være en del af gruppens arbejde. Foruden psykologgruppen har Amnesty tilknyttet andre fagspecifikke specialgrupper, herunder blandet andet Gruppen om børn, Lægegruppen samt Juristgruppen. Det er vores mission, at psykologgruppen vil samarbejde med det børnefagkyndige, det juridiske og lægefaglige arbejde og bidrage til at løfte menneskerettighedsarbejdet in generalis. 


02.
Vision

Vores vision

Vi har en vision om, at psykologgruppens psykologfaglige input i bl.a. Amnestys kampagner og policyområder kan få flere psykologer til at engagere sig i menneskerettighederne, både på lokalt og globalt plan.

Vi går meget op i gennemsigtighed i vores arbejde, og vi arbejder ud fra de etiske principper for nordiske psykologer. Derfor påtager vi os kun opgaver, som vi er kompetente til at udføre, og vi udarbejder løbende fagetiske retningslinjer for psykologfagligt virke inden for menneskerettighedsarbejdet.


03.
Kom med

Vil du være aktiv i gruppen?

Vi arbejder for at udvide psykologgruppen i Danmark, og nye medlemmer er altid velkomne!

Du skal være indstillet på at deltage i det månedlige gruppemøde og at arbejde i mellem møderne alt efter dine interesser og ressourcer. Det er helt op til dig selv, hvilke af gruppens opgaver du vil arbejde med, og hvor meget tid du vil bruge. Vi lægger stor vægt på, at gruppen skal drives af frivillige kræfter, som brænder for deres felt, og derfor er der stor mulighed for at byde ind med egne idéer til nye opgaver. 

Det lægger os meget på sinde at arbejde ud fra en åben feedbackkultur, hvor faglig sparring er en integreret del af gruppens arbejde. Du kan således forvente, at psykologgruppen er et åbent fællesskab, hvor vi sammen arbejder for at kvalificere vores psykologfaglige perspektiver i menneskerettighedsarbejdet.


04.
Kontakt os

Kontakt

Hvis du vil høre mere om vores arbejde eller blive aktiv i gruppen, kan du sende en mail til:
psykologgruppen@amnesty.dk eller ringe til gruppens kontaktperson Christiane Kjærgaard på tlf. 30622761.

Du kan også downloade vores flyer og læse mere om nogle af vores arbejdsopgaver her.