Samtykke

01.
Bestil

Samtykkebaseret seksualundervisning

Vær med til at sikre samtykkebaseret seksualundervisning, mindske kønsstereotyper og forebygge voldtægt på lang sigt.

I rapporten ”Giv os respekt og retfærdighed” fra 2019 dokumenterer vi, hvor stort problemet med voldtægt og manglende retfærdighed for voldtægtsofre er. Voldtægt i Danmark er voldsomt underrapporteret. Tallene for hvor mange kvinder, der årligt bliver udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, svinger fra ca. 6700 (ifølge Justitsministeriet) til ca. 24.000 (ifølge en undersøgelse fra Syddansk Universitet i 2018). I 2019 blev kun 1017 voldtægter anmeldt til politiet - 79 af disse endte med en dom.

En ny voldtægtslov, der baserer sig på samtykke og ikke på tilstedeværelsen af vold eller trusler om vold, vil skabe større retfærdighed for voldtægtsofre. Du kan læse mere om kampen for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning her

Kønsstereotyper og myter

Udover arbejdet med lovgivning arbejder vi med at gøre op med skadelige kønsstereotyper og myter om voldtægt. Disse spiller en stor rolle i retssystemet, hvor voldtægtsofre fortæller, at de bliver mødt med fordomme, victim-blaming og upassende spørgsmål om deres opførsel eller påklædning hos politi og anklagemyndighed.

Vi mener, at en hovedårsag til seksuel ulighed, overgreb og voldtægt kan findes i skadelige kønsstereotyper, som står i vejen for, at alle mennesker kan nyde godt af retten til frihed og lighed.

Stater er forpligtede via internationale konventioner til at modarbejde forskelsbehandling mellem kønnene og skadelige kønsstereotyper. Ved at forbedre seksualundervisning har de danske myndigheder en mulighed for at arbejde med unge mennesker for at mindske disse stereotyper og forebygge voldtægt på lang sigt. Aldersvarende seksualundervisning på alle klassetrin kan være med til at forebygge seksuel vold og bekæmpe skadelige kønsstereotyper.

Derfor kæmper vi for en obligatorisk og timefastsat seksualundervisning på alle undervisningstrin til og med ungdomsuddannelser. Undervisningen bør omfatte undervisning i samtykke og seksuel selvbestemmelse.

Bestil materialer

Alma-Sofie, 18 år

Jeg havde så mange mærkelige google-søgninger på et tidspunkt, fordi jeg bare havde brug for viden! Når man ikke taler det, kan man jo ikke vide noget ?!

Jonathan, 19 år

Jeg tror, der er mange unge mænd, der tænker: "Fuck, har jeg nu gjort noget , der var grænseoverskridende?" Hvis man lærte at være observant på, at sex sker efter, der er blevet sagt ja, ville det bare skabe tryghed i, at allesammen ved, hvad der er okay.

Freja, 18 år

Jeg er blevet seksualiseret, når jeg ikke har haft lyst. Jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle opføre mig over for personer, jeg havde lyst til. Fordi jeg skulle jo som kvinde jages og måtte ikke selv score. Jeg har virkelig manglet noget, der kunne guide mig."

Jun, 21 år

Det er først som 16 årig, jeg fandt ud af, hvad transkønnethed er, og så blev jeg bare ramt: "OMG, det er jo mig, og jeg er ikke den eneste person, der føler det her!" Først dér kunne jeg trække vejret ordentligt. Det gad jeg godt have fået at vide i seksualundervisningen.

Amalie, 20 år

Jeg har kæmpet meget med min seksualitet, fordi jeg også er tiltrukket af kvinde. Jeg følte mig så forkert.

Efterårets lobbyindsats

De sidste tre år har vi været i dialog med over 3000 unge omkring seksualundervisning; om hvad de synes, der mangler, og hvilken forskel de tror, en samtykkebaseret seksualundervisning på alle klassetrin vil gøre.

Til det har vi brug for jeres hjælp! En af grundene til at vi er nået så langt med samtykkelovgivningen, er det store stykke arbejde aktivister, voldtægtsoverlevere og kvindeorganisationer, sammen med Amnesty, har lagt i at få politikerne i tale. De lytter, når vi laver en fælles indsats, og når unge står i front. Derfor skal vi skabe opbakning og indsamle udtalelser fra unge i hele Danmark om hvilken forskel samtykkebaseret seksualundervisning vil gøre for jer og jeres liv. Disse bruger vi til at presse politikerne til handling og få indført den seksualundervisning, der skal til forbedre at forebygge seksuel vold og voldtægt.

Indsatsen er udviklet af unge frivillige i Amnesty og inviterer andre unge til at have samtaler om samtykke, seksuel identitet og rettigheder og derigennem selv definere, hvad de ønsker af en reformering af seksualundervisning i skolerne.

Samtykke og voldtægt er for alvor kommet på dagsordenen, og det er afgørende, at vi udnytter det momentum, der eksisterer lige nu, for at få taget endnu flere skridt for at sikre ligestilling og retfærdighed i Danmark.

Der skal ske en kulturændring! Kun sådan kan vi få et samfund, der bygger på samtykke.

Bestil materialer