Arbejde og fokusgrupper

01.
Hvad arbejder gruppen med?

Arbejde og fokusgrupper

Amnestys danske juristgruppe har eksisteret siden 2016 og er dermed en relativt ny gruppe. Dette forhindrer dog ikke gruppen i at være ambitiøse og målbevidste. Målet er at forbedre menneskers rettigheder både i det nære og det fjerne.

Amnestys juristgruppe arbejder gennem fokusgrupper med tre forskellige emner. To af disse omhandler danske forhold og er følgende: Overvågning og logning, fængsledes rettigheder. Den sidste fokusgruppe arbejder mod dødsstraf og har en mere aktivistisk og netværksbaseret tilgang til arbejdet. 

Fokusgrupperne

Overvågning og logning:
Fokusgruppen blev oprettet i efteråret 2018 og monitorerer forskellige emner indenfor overvågning og logning. For nuværende arbejder gruppen specifikt med GDPR. 

Fængsledes rettigheder:
Fokusgruppen blev oprettet i efteråret 2018 og monitorerer en lang række emner inden for rettigheder for fængslede i Danmark.

Dødsstraf:
Denne fokusgruppe har eksisteret siden efteråret 2018 og arbejder netværksbaseret for at ændre holdningen til dødsstraf i udlandet, både i internationalt og nationalt regi. Dette arbejde er langsommeligt, men udviklingen går heldigvis i den rigtige retning. Se f.eks. denne rapport fra Amnesty Internationals internationale sekretariat, der gør status for dødsstraffen på verdensplan i 2018.