Vær med

01.
Vær med

Vær med

Hvis du er jurist eller advokat og brænder for menneskerettighederne, kan juristgruppen være noget for dig. Herunder finder du mere information og kan se hvordan du kan komme i kontakt med gruppen

Møder: Juristgruppen mødes en gang per kvartal og dette møde bruges dels som opsamling og sparring på arbejdet i fokusgrupperne, dels som opkvalificering af gruppens medlemmer indenfor relevante emner. Arbejdet i fokusgrupperne foregår mellem juristgruppens møder.

Medlemmer: Juristgruppen består af ca. 10 medlemmer, der fortrinsvist er færdiguddannede jurister og advokater. Det er en forudsætning for at komme med i gruppen at man har gennemført en bachelor i jura. Gruppen har en stor faglig bredde, i det medlemmerne kommer med forskellige baggrunde og tilgange til arbejdet.

Vil du være med?

Er interesseret i at komme med i gruppen eller vil du blot høre mere om gruppen og arbejdet, kan du skrive til Annette Munk Jensen, koordinator for juristgruppen, på amjensen@amnesty.dk.