Afghanere sendes hjem til tortur og død

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Afghanere sendes hjem til tortur og død

De europæiske lande må omgående stoppe tvangshjemsendelser til Afghanistan, der oplever det højeste antal civile dræbte nogensinde. Ingen områder af landet er sikre, og de hjemsendte risikerer drab, tortur, kidnapning og forfølgelse, fastslår Amnesty i en ny omfattende rapport.

Mens antallet af civile dræbte i Afghanistan er vokset til et rekordhøjt niveau, tager europæiske lande alle midler i brug for at tvinge stadigt flere afghanske asylansøgere tilbage til de forhold, som de flygtede fra. I klar strid med international ret er tusindvis af afghanere i de seneste år blevet tvangshjemsendt til livsfarlige forhold i hjemlandet, hvor de risikerer tortur, kidnapning, død og andre alvorlige overgreb. Andre bliver tilfældige ofre for de stadigt mere omfattende kamphandlinger.

Det fastslår Amnesty i den nye rapport ”Forced Back To Danger”, der beskriver en række sager, hvor asylansøgere bliver dræbt, såret, truet eller forfulgt på grund af deres seksuelle eller religiøse orientering efter tvangshjemsendelser fra Norge, Holland, Sverige og Tyskland.

”Hjemsendelserne er et klart brud på international ret og skal stoppe omgående. De samme europæiske lande, som har afgivet løfte om at støtte en bedre fremtid for afghanerne, knuser nu deres håb og efterlader dem i et land, som kun er blevet endnu farligere at opholde sig i, siden de flygtede”, siger Horia Mosadiq, Amnesty Internationals Afghanistan-researcher.

Samlet set er der fra 2015 til 2016 sket en tredobling i antallet af tvangshjemsendelser af afghanere fra europæiske lande – fra 3.290 til 9.460. I samme periode er anerkendelsesraten i EU for asylansøgere fra Afghanistan faldet fra 68 procent til 33 procent i december 2016. Samtidig er antallet af civile ofre i Afghanistan steget støt siden 2013 og nåede ifølge FN det højeste niveau i 2016 med 11.414 civile dræbte eller sårede. Udviklingen fortsætter i 2017, hvor 5.243 civile er ramt i årets første halvdel. Angrebene mod civile sker i alle områder af landet, og hovedparten udføres af væbnede grupper som Taleban og Islamisk Stat. Ingen dele af landet kan længere betragtes som sikre, fastslår Amnesty International.

”I deres iver efter at øge antallet af deportationer, fører de europæiske regeringer en ulovlig og hensynsløs politik. De vender med fuldt overlæg det blinde øje til det faktum, at volden har nået et rekordhøjt niveau, og at intet område af Afghanistan er sikket. Dermed sætter de mennesker i fare for tortur, kidnapning, død og andre rædsler”, siger Horia Mosadiq.

Blandt de tvangsudsendte er uledsagede børn samt voksne, der var børn, da de flygtede til Europa. Adskillige af de mennesker, som Amnesty har interviewet i Afghanistan, blev sendt til områder af landet, som de aldrig har kendt, på trods af de livsfarlige omstændigheder.

En af dem er Farid, som blev tvangshjemsendt til Kabul fra Norge i maj 2017. Familien flygtede, da han var dreng, og han har ingen minder om Afghanistan, men han blev alligevel sendt til Kabul, hvor de fleste angreb på civile finder sted. ”Jeg er bange. Jeg ved intet om Afghanistan. Hvor skal jeg tage hen?”, siger Farid til Amnesty.

I 2015 sendte Danmark 56 afghanske asylansøgere hjem, mens det sidste år drejede sig om 36 personer. I alt befinder der sig i øjeblikket 133 afghanere i udsendelsesposition. Flere af tvangsudsendelserne er endt med, at dansk politi må rejse hjem med asylansøgerne igen, fordi afghanske myndigheder ikke vil tage imod dem. I et tilfælde blev asylansøgeren gennembanket af afghanske betjente i flyet efter ankomsten til Kabul, uden at det danske politi, som havde chartret flyet, greb ind.

Så sent som i denne uge besluttede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) at sende yderligere 55 soldater til Kabul for at bistå med sikkerhedsopgaver. I den seneste trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste betegnes angrebstruslen i Kabul som høj.

”Det hænger ikke sammen, at Danmark og andre europæiske lande for enhver pris forsøger at sende mennesker hjem til krig, overgreb og forfølgelse. Sikkerhedssituationen er voldsomt forværret de seneste år, så der nu ikke længere er sikkert nogen steder i landet. Alle tvangshjemsendelser til Afghanistan må sættes i bero omgående”, siger Claus Juul, der er jurist i Amnestys danske afdeling.

Tredoblingen i antallet af tvangshjemsendte asylansøgere sker på baggrund af EU-landenes beslutning i januar 2016 om, at 80.000 afviste asylansøgere skulle sendes hjem til Afghanistan, selv om landet i forvejen er belastet af millioner af internt fordrevne og fortsatte kamphandlinger mellem rivaliserende militser, væbnede grupper og regeringsstyrker.

Beslutningen blev truffet, selv om lækkede dokumenter viser, at EU anerkender Afghanistans ”forværrede sikkerhedssituation og de trusler, som befolkningen er udsat for” samt ”det rekordhøje niveau af terrorangreb og civile tab”. Det er klare indikationer på, at Afghanistan kun nødtvungent er gået ind på EU’s betingelser, fordi landet ellers ville miste økonomisk hjælp fra EU. Afghanistans finansminister, Ekil Hakimi, sagde dengang til parlamentet: ”Hvis Afghanistan ikke samarbejder med EU-landene om flygtningekrisen, vil de have en negativ effekt på omfanget af hjælp til Afghanistan”.

Yderligere information

Kontakt venligst pressechef Ole Hoff-Lund, telefon 26 83 81 84

Læs eller hent hele rapporten!