Aftale om afghanske tolke har slået fejl

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Aftale om afghanske tolke har slået fejl

Amnesty og Refugees Welcome opfordrer de politiske partier til at genforhandle den afghanske tolkeaftale fra 2013. Kun syv tolke har opnået asyl på to år, og målet med aftalen – at komme de 200 tolke til undsætning – er tabt af syne. Imens er flere tolke blevet dræbt i Afghanistan.

”Ingen af de omkring 200 afghanske tolke, som har arbejdet for de danske styrker siden 2008, vil blive svigtet”. Sådan lød det fra daværende forsvarsminister Nick Hækkerup (S) den 22. maj 2013, da regeringen efter pres fra blandt andre Amnesty International indgik en aftale med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance om at give de afghanske tolke mulighed for at få vurderet, om de kan få asyl i Danmark på grund af deres arbejde for de danske styrker. Det skete på et tidspunkt, hvor Danmark var i færd med at trække sine styrker hjem fra Afghanistan og efterlod mange af tolkene i risiko for repressalier og hævnangreb fra Taleban.

I alt henvendte 151 tolke henvendte sig og bad om hjælp, men næsten to år senere, har kun syv af tolkene fået asyl i Danmark. Flere af deres kolleger er på det seneste er blevet dræbt, og sikkerhedssituationen i Afghanistan er generelt kraftigt forværret. På den baggrund opfordrer Amnesty International og Refugees Welcome nu partierne til at genforhandle tolkeaftalen og fjerne en række krav, så den lever op til løfterne om at komme tolkene til undsætning.

Læs Amnestys og Refugees Welcome's brev til regeringen, SF, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

”Aftalens formelle krav til tolkene er udformet på en måde, så størstedelen af dem i praksis er udelukket fra at få beskyttelse uanset de konkrete trusler, de står overfor. Dermed er målet med aftalen forsvundet af syne, og politikerne har svigtet deres løfte til tolkene. Vi efterlyser, at danske politikere fjerner den mur af bureaukrati, som tolkene møder, når de søger hjælp, og i stedet fokuserer på at hjælpe dem”, siger Trine Christensen, vicegeneralsekretær i Amnesty.

De to organisationer peger på flere kritiske punkter i aftalen: Det gælder skæringsdatoen 19. december 2012 og kravene om, at tolkene skal have haft 12 måneders ansættelse gennem bestemte firmaer. Desuden kritiserer de, at tolkene ikke har adgang til advokat og ikke kan klage over afgørelser fra den danske Task Force, der behandler sagerne i Kabul.

”Tolkene var en helt uundværlig del af den danske indsats, og selv om den danske stat påtog sig et ansvar for at sikre dem beskyttelse, så er de i dag i livsfare på grund af deres arbejde. Aftalen må hurtigst muligt ændres, så den i praksis lever op til ønsket om at beskytte dem”, siger Michala Bendixen fra Refugees Welcome.  

Yderligere information
Kontakt venligst Amnestys pressechef Ole Hoff-Lund, telefon 26 83 81 84, eller Michala Bendixen, Refugees Welcome, telefon 50 20 00 69.