Amnesty advarer mod diplomatiske forsikringer

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Amnesty advarer mod diplomatiske forsikringer

Amnesty advarer mod regeringens planer om diplomatiske forsikringer til at hjemsende personer på tålt ophold. ”Reelt er der tale om en omgåelse af FN’s torturkonvention”, siger generalsekretær Trine Christensen.

Den nye regerings ambitioner om at indgå såkaldte diplomatiske forsikringer med torturlande for at kunne udvise personer på tålt ophold er et tiltag, som bringer Danmark i risiko for alvorlige brud på menneskerettighederne og FN’s torturkonvention. Det fastslår Amnesty International, der advarer den nye udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og den nye justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mod at bevæge sig ind på en kurs, hvor Danmark helt åbenlyst forsøger at omgå det absolutte forbud mod tortur.

I det nye regeringsgrundlag fastslår regeringen, at den vil ”undersøge mulighederne for brug af diplomatiske forsikringer i forhold til udsendelser af personer på tålt ophold”. Det betyder, at Danmark vil søge at indgå aftaler med notoriske torturlande om at tage imod personer, der har afsonet fængselsstraf i Danmark og skal udvises. Men mange af de 68 personer på tålt ophold har familie og børn i Danmark, og de kan ikke udvises, fordi de risikerer tortur, dødsstraf eller forfølgelse i deres hjemlande. De 43 kommer fra Afghanistan, Iran, Irak og Syrien.

”Diplomatiske forsikringer er ikke det papir værd, de er skrevet på. Der findes ikke nogen forsikringer imod overgreb og tortur i disse lande, og Danmark har absolut ingen mulighed for at monitorere, at aftalen bliver overholdt. Hvis aftalen brydes, stiller det Danmark i en situation, hvor vi har brudt torturkonventionen. Reelt er der tale om en klar omgåelse af FN’s torturkonvention, og det er en farlig vej at slå ind på”, siger generalsekretær Trine Christensen.

FN’s særlige rapportør om tortur har gentagne gange fastslået, at diplomatiske forsikringer ikke fritager afsenderlandet for sine forpligtelser under torturkonventionen, og at forsikringerne er et ”åbenlyst forsøg på at omgå det absolutte forbud mod tortur og non-refoulement”. Både Amnesty og Human Rights Watch har i adskillige rapporterer dokumenteret de alvorlige risici for overgreb ved brug af diplomatiske forsikringer, ligesom Østre Landsret i 2011 afviste diplomatiske forsikringer i sagen om Niels Holck, der skulle udleveres til retsforfølgelse i Indien.

”Danmark har i mange år ført an i den globale kamp mod tortur, men dette initiativ er et alvorligt tilbageslag, som vi ikke kan advare kraftigt nok imod”, siger Trine Christensen.

Yderligere information

Kontakt venligst pressechef Ole Hoff-Lund, telefon 26 83 81 84