Amnesty bekymret for diskrimination i Venstres udlændingeudspil

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Amnesty bekymret for diskrimination i Venstres udlændingeudspil

Det er meget svært at se, hvordan dele af Venstres nye udlændingeudspil skal blive til virkelighed, uden at der åbnes for diskrimination i dansk lovgivning, mener Amnesty International. Organisationen er især bekymret over forslagene om at forskelsbehandle mennesker på baggrund af nationale tilhørsforhold samt Venstres oplæg om at melde sig ud af konventioner, hvis de fører til ”urimelige resultater”.

Partiet Venstre har fredag d. 8. august præsenteret sit nye udlændingepolitiske udspil, og udspillet vækker bekymring hos Amnesty International. For flere af forslagene strider mod forbuddet mod diskrimination på grund af de forskellige krav, der stilles til udlændinge alt efter deres nationalitet.

”Et land kan naturligvis stille krav om, at en udlænding, som gerne vil bo i Danmark, skal kunne forsørge sig selv og have redskaberne til at integrere sig i det danske samfund. Men det er i strid med diskriminationsforbuddet, hvis et land vedtager en lov, som siger, at ethvert menneske, som kommer fra Pakistan eller Tyrkiet – uanset uddannelse og personlige forudsætninger – er ”mindre integrationsegnet,” siger Lars Normann Jørgensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.

To konkrete eksempler i Venstres udspil, der strider mod forbuddet mod diskrimination, er beløbsordningen og 24års-reglen. Med beløbsordningen vil Venstre give arbejds- og opholdstilladelse til borgere, hvis de får et job med en løn på 215.000 kroner årligt og kommer fra lande, der vurderes nemme at integrere fra. Modsat lyder kravet til borgere fra lande, som vurderes at have et dårligere integrationspotentiale, på 400.000 kroner årligt. På samme måde vil Venstre ophæve 24års-reglen for integrationsegnede udlændinge, mens den fastholdes i tilfælde, hvor den familiesammenførte vurderes mindre ”integrationsegnet”, som det hedder i Venstres udspil.

Amnesty kritiserer desuden, at Venstre lægger op til, at Danmark skal opsige internationale konventioner, hvis de, ifølge udspillet, fører til ”åbenlyst urimelige resultater”.

”Konventionerne fører ikke til urimelige resultater. De er nogle helt grundlæggende internationale aftaler, som Danmark og resten af verden i fællesskab er blevet enige om. De bygger på snusfornuft og er i bund og grund udtryk for, at verdens lande har sat nogle grænser for, hvordan staterne skal behandle deres borgere,” siger Lars Normann Jørgensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.

For yderligere information: Kontakt venligst Claus Juul, juridisk konsulent i Amnesty Danmark, på tlf. 51 80 08 63