Amnesty bifalder fri proces til irakiske fanger Irak Tortur Krigsforbrydelse

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Amnesty bifalder fri proces til irakiske fanger

11 år efter at en gruppe irakere blev tilbageholdt under den dansk ledede Operation Green Desert i Irak og angiveligt udsat for tortur, har 23 af fangerne nu fået fri proces af Procesbevillingsnævnet til at rejse sagen i Danmark.

Efter flere afvisninger, en whistleblower-sag mod efterretningsofficer Anders Kærgaard og en kammeradvokat, der krævede 860.000 kroner i sikkerhedsstillelse, kan 23 irakere nu endelig se frem til at få deres dag i retten for at få prøvet deres tortursag mod forsvarsministeriet. Det står klart, efter at Procesbevillingsnævnet har meddelt irakerne fri proces til at afgøre kravet om 60.001 kroner til hver i godtgørelse for tort og krænkelse af menneskerettighedskonventionen. De irakiske statsborgere siger, at de blev tilbageholdt af dansk militær og overgivet til irakisk politi, og at de i den forbindelse blev udsat for tortur, som den danske stat var ansvarlig for. Fri proces indebærer, at de 23 irakere vil få alle omkostninger i forbindelse med retssagen dækket – inklusive rejsen fra Irak til Danmark. 

”Det er meget, meget glædeligt. Ikke mindst når man ser på de krumspring, som den danske stat i form af Forsvarsministeriet har gjort for at undgå, at irakerne får adgang til en retfærdig rettergang og effektive retsmidler. De irakiske fanger har ventet alt for længe på at få deres sag for en dansk domstol”, siger Claus Juul, der er juridisk konsulent i Amnesty International. 

De 23 irakere blev tilbageholdt den 25. november 2014 under den dansk ledede Operation Green Desert i byen Al-Zubair, fem kilometer fra den danske Camp Danevang. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen har siden undersøgt 11 af irakerne og konkluderet, at de efter alt at dømme har været udsat for tortur. Men sagen er flere gange blevet afvist, ligesom både forsvaret, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og tidligere forsvarsminister Søren Gade har afvist alle beskyldninger, selv om Danmark er forpligtet af FN’s torturkoncention til at undersøge alle anklager om tortur. Først da efterretningsofficer Anders Kærgaard offentliggjorde en video, der viser irakerne få tæsk, kom der skred i sagen, men Anders Kærgaard blev idømt dagbøder, fordi han ikke ville oplyse i retten, hvor han havde optagelsen fra. 

Procesbevillingsnævnet har meddelt fri proces efter retsplejelovens § 329, som gælder sager af ”principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse”, navnlig sager, der rejser ”hidtil uafklarede lovfortolkningsspørgsmål og sager af mere betydende indgreb over for enkeltpersoner eller grupper”.

”I mine øjne er det en principiel sag, for vi har jo ikke et katalog af tidligere sager om danske soldaters ansvar for ikke at have grebet ind over for tortur. Dermed er sagen ikke kun til gavn for irakerne, men for os alle sammen”, siger Claus Juul. 

Yderligere information

Kontakt venligst pressechef Ole Hoff-Lund, telefon 26 83 81 84