Amnesty: Danmark er ikke i mål med menneskerettighederne Danmark FN Flygtninge

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Amnesty: Danmark er ikke i mål med menneskerettighederne

Krigsflygtninge bør kunne opnå hurtigere familiesammenføring, og der skal tages mere hensyn til børnene i asylsager. Sådan lyder nogle af Amnestys anbefalinger til den danske regering, der i begyndelsen af 2016 skal til eksamen under FN’s Menneskerettighedsråd.

Der er stadig et stykke vej endnu, når det handler om Danmarks evne til at leve op til menneskerettighederne. Det mener Amnesty, der i en ny rapport er klar med en række anbefalinger til den danske regering, der i januar/februar 2016 skal til eksamen under FN’s Menneskerettighedsråd ved den såkaldte Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR). 


Blandt andet bør krigsflygtninge i Danmark kunne opnå hurtigere familiesammenføring. Som det er i dag, må de først efter et år søge om at få ægtefælle og børn hertil. Samtidig opfordrer Amnesty til, at der fremover bliver taget mere hensyn til børnenes tarv, når myndighederne vurderer asylsager.

”At afskære krigsflygtninge fra Syrien fra familiesammenføring, så de skal vente mere end et år på at se familien igen, mens de lever i daglig frygt for familiens situation - det er ikke bare i strid med menneskerettighederne, det er umenneskeligt. På dette område har Danmark taget et stort skridt væk fra menneskerettigheder og medmenneskelighed. Og i forhold til børn af flygtninge ser vi, at børnene følger med som tilbehør uden selvstændige rettigheder. Vi savner, at man tager tydeligt stilling til, hvad det betyder for børn at blive sendt med en psykisk syg far tilbage til Afghanistan, siger Claus Juul, juridisk konsulent i Amnesty.

Udover bedre rettigheder til krigsflygtninge anbefaler Amnesty blandt andet, at den danske regering:

  • Ratificerer og implementerer FN-konventionen til beskyttelse mod tvungne forsvindinger
  • Giver Ombudsmandens Børnekontor mandat og ekstra ressourcer til at tilbyde rådgivning og juridisk hjælp
  • Venter med at indføre en ny antiterrorlovgivning, til en ekspertgruppe har færdiggjort sin gennemgang af den eksisterende
  • Etablerer en uafhængig instans, der kan undersøge alle de voldtægtssager, der er blevet lukket, inden de kom for retten
  • Fjerner transkønnethed fra den officielle liste over psykiske sygdomme, indfører rimelig ventetider på hormonbehandling og genindfører uafhængige lægers ret til at give hormonbehandlinger

Alle FN’s medlemsstater skal hvert fjerde år igennem den Universelle Periodiske Bedømmelse, der blev indført fra 2008. Formålet med eksaminationen er at afdække, om et land lever op til de menneskeretslige forpligtelser, det selv har tilsluttet sig.

 

Yderligere information:
Pressechef Ole Hoff-Lund, telefon 26 83 81 84