Amnesty efterlyser politisk lederskab Danmark Asyl Flygtninge

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Amnesty efterlyser politisk lederskab

Danmark mangler politisk lederskab til at forsvare menneskerettighederne og de konventioner, der forpligter os internationalt. Det fastslår Amnestys landsmøde, der kritiserer regeringen for at prioritere kortsigtede interesser frem for langsigtede mål.

Danmark er kendt for at være et foregangsland for menneskerettigheder, men fokuserer nu mere på at bevogte sine grænser frem for at beskytte flygtninge på flugt fra krig og konflikt. Sådan lyder det fra Amnesty International, der på sit landsmøde opfordrer regeringen til at genvinde fodfæstet som en nation, der bakker helhjertet op om internationale konventioner.

”Det er flygtningene, der har brug for beskyttelse – ikke vore grænser. Vi har så travlt med at skubbe flygtningene væk, at vi nu også forhindrer dem i at få deres familie til Danmark i de første tre år, selv om regeringens egne jurister vurderer, at der er risiko for at Danmark ville tabe en sag ved Menneskerettighedsdomstolen. Det er et helt uhørt skred i dansk politik”, siger Amnestys bestyrelsesformand Nina Monrad Boel.

Amnesty kritiserer desuden, at Danmark fængsler afviste asylansøgere i isolation 23 timer i døgnet i Vridsløselille. Samtidig modarbejder regeringen aktivt den tortursag, der er anlagt af irakiske fanger – selv om FN’s torturkonvention pålægger stater at undersøge alle anklager om tortur. Senest har et flertal i Folketinget sendt Danmark på vej i krig i Irak og Syrien uden klare retningslinjer for behandlingen af krigsfanger, og den Irak-kommission, der netop skulle kaste lys over Danmarks krigsdeltagelse og fangebehandling, er lukket ned.

”Danmark er en krigsførende nation, men vi har ikke styr på et af de mest basale elementer af krigens væsen, som er behandlingen af fanger. Tværtimod har forsvarsministeren nægtet at garantere overholdelsen af forbuddet mod at overlevere tilfangetagne, hvis der er risiko for tortur og dødsstraf. En sådan melding – før den militære indsats overhovedet er sat i gang – er i modstrid med vores internationale forpligtelser”, siger generalsekretær Trine Christensen.

På mandag afleverer regeringens udenrigspolitiske gransker, Peter Taksøe-Jensen, sin plan for Danmarks fremtidige udenrigspolitiske pejlemærker. Amnesty håber, at der kommer større fokus på at styrke menneskerettigheder og demokrati i områder plaget af konflikt, øget støtte til flygtninge i Syrien og nabolandene og mindre fokus på snævre nationale interesser. 

”Vi mangler et politisk lederskab, der holder fast i menneskerettigheder og retssikkerhed. Regeringen stikker hovedet i sandet og prioriterer kortsigtede interesser frem for langsigtede mål. Mere end nogensinde er der brug for at styrke demokratiske kræfter og forsvare de konventioner, der beskytter vore rettigheder”, siger Trine Christensen.

Yderligere information

Kontakt venligst pressechef Ole Hoff-Lund, telefon 26 83 81 84.