Amnesty før EU-topmøde: Nyt asylsystem kan være både fair og effektivt

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Amnesty før EU-topmøde: Nyt asylsystem kan være både fair og effektivt

Tiden er inde til at indføre et nyt europæiske asylsystem, der er fair, effektivt og i overensstemmelse med menneskerettighederne. Det mener Amnesty, der forud for EU-topmødet torsdag og fredag opfordrer politikere til at droppe uholdbare nødløsninger og i stedet indføre en obligatorisk fordelingsmekanisme, hvor ansvaret for asylansøgere deles mellem alle medlemslande.

Når EU’s ledere i dag og i morgen mødes for at diskutere det europæiske asylsystem, opfordrer Amnesty International dem til at finde holdbare løsninger i stedet for at diskutere kortsigtede nødløsninger.

”Topmødet er en unik mulighed for at reformere EU’s asylsystem til gavn for både EU’s borgere og de flygtninge og asylansøgere, der når vores grænser på flugt fra overgreb og krig. Men det kræver, at medlemslandene tager lederskabet på sig”, siger Stinne Bech, der er policychef i Amnesty Internationals danske afdeling.

Amnesty er bekymret for, at medlemslandene, ifølge lækkede dokumenter, er mere optagede af at udlicitere ansvaret for flygtninge og migranter til andre lande udenfor EU’s grænser end at finde på reelle løsninger, der kan fordele de asylansøgere, der har krav på beskyttelse, internt i EU. 

”Lejre, der oprettes uden for EU-landenes grænser, risikerer at blive en måde, hvorpå medlemslandene fralægger sig deres menneskerettighedsforpligtelser. I stedet burde EU-landene indføre en fælles og forpligtende fordelingsmekanisme, hvor ansvaret for asylansøgere deles retfærdigt mellem medlemslandene”, siger Stinne Bech.

Antallet af flygtninge og migranter, der når EU’s grænser, er faldet markant de seneste tre år. Ifølge UNHCR ankom 1.015.078 personer i 2015 til Europas grænser via søsiden, mens antallet i 2017 var faldet til 172.301. Disse mennesker er en blanding af flygtninge og migranter, og det er derfor ikke alle, som EU er forpligtet til at yde beskyttelse.

”86 procent af verdens flygtninge befinder sig i nærområderne. I Europa har vi til gengæld alle muligheder for at træffe de rigtige beslutninger, der vil virke på lang sigt, og ikke forfalder til nødløsninger, der skubber ansvaret væk fra vores grænser”, siger Stinne Bech.

De lækkede dokumenter viser også, hvordan man søger at øge støtten til det libyske kystværn og andre libyske institutioner. Men det har tidligere ledt til menneskerettighedskrænkelser, hvor mennesker, der returneres til Libyen udsættes for voldtægt, tortur og anden vold, advarer Amnesty. Lige nu befinder 7.000 flygtninge og migranter sig under fængselslignende forhold i Libyen.

Amnesty foreslår, at en ny asylreform indeholder en obligatorisk distributionsmekanisme, hvor ansvaret for asylansøgere deles mellem alle medlemslande. Udover at være retfærdigt, vil det også være effektivt: Når alle medlemslande er involveret, vil asylbehandlingen gennemføres langt hurtigere end tilfældet er i dag. Systemet vil være forudsigeligt og vil forhindre de konflikter, der opstår mellem medlemslande, som for eksempel når Italien og Danmark ikke kan blive enige om, hvor de mere end hundrede flygtninge og migranter, der blev samlet op af et Mærsk-skib sidste fredag, skal sejles hen.

”Ligeså fast som statsminister Lars Løkke Rasmussen stod på, at Italien skulle leve op til internationale konventioner, da flygtninge og migranter sad strandet på et Mærsk-skib, ligeså fast håber vi, at han vil stå på at EU-landene i fælles flok tager ansvar og sikrer et fair og effektivt asylsystem i overensstemmelse med menneskerettighederne”, siger Stinne Bech.

Yderligere information

For yderligere information kontakt pressemedarbejder Nora Rahbek Kanafani, nk@amnesty.dk / 2514 6412