Amnesty hilser svensk lov om samtykke velkommen

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Voldtægt: Amnesty hilser svensk lov om samtykke velkommen

Sveriges Rigsdag har netop vedtaget en ny voldtægtslov, der bygger på frivillighed. Amnesty hilser lovændringen velkommen og opfordrer de øvrige nordiske lande, heriblandt Danmark, til at følge trop.

Her til aften blev en ny samtykkebaseret voldtægtslov vedtaget i den svenske Rigsdag. Den nye lov betyder blandt andet, at grænsen for, hvad der anses for at være en strafbar handling, nu skal gå ved, om personen deltog frivilligt eller ej. Før krævede det - som i den nuværende danske lov - at overgrebspersonen brugte vold eller trusler om vold eller udnyttede, at ofret befandt sig i en hjælpeløs tilstand eller andre former for tvang for at blive dømt for voldtægt. 

”Alle mennesker har ret til at bestemme over deres egen krop og seksualitet. Det understreger den nye lov, der – sat på spidsen - gør op med forestillingen om, at individet er tilgængelig for sex, indtil der siges nej eller gøres modstand”, siger Helle Jacobsen, programleder for køn i Amnesty Internationals danske afdeling.

Amnesty opfordrer de danske politikere til at gøre som Sverige og ni andre lande i Vesteuropa, heriblandt Tyskland og Belgien, og indføre en samtykkebaseret lov - blandt andet for at styrke voldtægtsofres retssikkerhed. I dag bliver kun et fåtal af voldtægter anmeldt til politiet. Tal fra Det Kriminalpræventive Råd peger på, at omkring 4.700 kvinder hvert år udsættes for voldtægt eller forsøg på det. I 2016 anmeldte kun 744 personer voldtægten til politiet, og ud af disse endte kun 66 med en dom.

”Sverige har i dag taget et vigtigt skridt i retning af at styrke voldtægtsofres retssikkerhed, og Danmark burde gøre det samme. Som det ser ud i dag, går alt for få kvinder, der er blevet voldtaget, til politiet. Og de, der gør, oplever, at der stort set aldrig falder dom. Voldtægtsofre fortæller, at de frygter, at de ikke i tilstrækkelig grad kan bevise over for politiet, at de sagde klart nej og kæmpede nok imod. Mange reagerer nemlig med at fryse i en overgrebssituation”, siger Helle Jacobsen. 

Med en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse bliver anskuelsen af skyldsspørgsmålet en central ændring. Hvor det i dag afgøres ud fra, om det kan bevises, at den forurettede har sagt fra, og om vedkommende har været udsat for vold, tvang, trusler eller været i en hjælpeløs tilstand, sætter den nye lov fokus på om der forelå et frivilligt samtykke til den seksuelle handling,” siger Helle Jacobsen.

Udover at styrke voldtægtsofrenes retssikkerhed vil en samtykkebaseret voldtægtslovgivning også være i tråd med de menneskeretslige anbefalinger. Ifølge Europarådets konvention om vold mod kvinder, som Danmark har forpligtet sig til at implementere i dansk lov, skal voldtægt defineres ud fra manglende samtykke. En ny lov vil bidrage til, at Danmark lever op til sine forpligtelser.

”At skrive samtykke ind i loven om voldtægt er ikke svaret på alt. Der skal tages rigtig mange initiativer for at sikre, at voldtægtsofre beskyttes bedre. Men loven vil være et vigtigt skridt på vejen imod at mindske straffriheden for et af de mest modbydelige overgreb, som tusindvis af kvinder hvert år udsættes for”, siger Helle Jacobsen. 

Yderligere information: Kontakt venligst Helle Jacobsen, programleder for køn i Amnesty Danmark på 24463829