Amnesty: S-forslag vil have voldsomme menneskelige omkostninger

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Amnesty: S-forslag vil have voldsomme menneskelige omkostninger

Socialdemokratiets forslag om, at Danmark skal drive flygtningelejre i fattige tredjelande, er ikke en farbar vej, advarer Amnesty International. Danmark bør gå efter internationale løsninger i stedet for at outsource sine flygtninge.

Socialdemokratiets udspil til en ny udlændingepolitik, der blandt andet vil sætte en stopper for såkaldte spontane asylansøgere ved Danmarks grænser, vil have voldsomme menneskelige omkostninger for de mennesker, der i givet fald skal sendes til dansk drevne modtagecentre Nordafrika. Det fastslår Amnesty International, der advarer kraftigt imod at kopiere den australske model, hvor både asylbehandlingen og flygtningenes sikkerhed er udliciteret til en tredje part.

”Vi har endnu til gode at se, at en sådan ’outsourcing’ af flygtninge kan fungere, uden at folk, der er flygtet fra krig og overgreb, risikerer nye overgreb og forfølgelse i endnu et usikkert land”, siger Claus Juul, der er jurist i Amnesty Internationals danske afdeling.

”Selv hvis det faktisk lykkes Danmark at finde et land, som forpligter sig til at modtage alle spontane asylansøgere, så vil det være forbundet med en række vanskeligheder at etablere lejre med den fornødne sikkerhed. De risikerer overgreb fra værtslandets myndigheder og en ofte fattig civilbefolkning, som kan opfatte lejre med rent vand, mad, adgang til lægehjælp og skolegang til asylansøgernes børn som en urimelig favorisering af ’de fremmede’”, siger Claus Juul.

”Det er vanskeligt at se, hvordan vi kan sikre, at de anerkendte flygtninge får reel beskyttelse i lande, som selv slås med fattigdom og menneskerettighedskrænkelser. De lande, der – måske – har motivationen til at påtage sig denne udfordring mod betaling, vil typisk være skrøbelige lande, der risikerer at blive destabiliseret yderligere. Det vil være ganske svært for Danmark at garantere, at nærområdelandene skaber sikkerhed for flygtningene og beskytter dem mod overgreb”, siger Claus Juul.

I sidste uge offentliggjorde Amnesty en rapport, der viser, at de flygtninge, som Australien har fået placeret i lejre i Papua Ny Guinea, udsættes for vold, chikane og røverier og lever under miserable forhold uden fremtidsudsigter.

”Danske politikere har selv haft adgang til kritiske rapporter fra Amnesty, Human Rights Watch og FN om forholdene i lejrene. På den baggrund virker det uansvarligt og urealistisk at fremsætte et asylforslag, der lægger sig så tæt op af den australske model”, siger Claus Juul.

Yderligere information

Kontakt venligst pressemedarbejder Nora Rahbek Kanafani, telefon 25 14 64 12