Brutalt at udskyde krigsflygtninges familiesammenføring Høringssvar Pressemeddelelser Flygtninge

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Brutalt at udskyde krigsflygtninges familiesammenføring

Amnesty kritiserer regeringens lovforslag om, at krigsflygtninge skal vente tre år på familiesammenføring for at have en ødelæggende virkning for syriske familier og for at bryde med Danmarks internationale forpligtigelser.

I sit netop indgivne høringssvar til lovforslaget L87 retter Amnesty International en hård kritik af regeringens nye foreslåede asylstramninger. 

"Forslaget om at forlænge ventetiden på familiesammenføring til tre år er særlig brutalt overfor mennesker på flugt fra krig. Det er ødelæggende for børn, for hvem tre år er afgørende lang tid. Og det sætter forældre i et inhumant valg mellem at bringe familien med sig på en farlig færd eller at efterlade dem i usikre og kummerlige vilkår i udkanten af en borgerkrig", siger Trine Christensen, konstitueret generalsekretær i Amnesty Danmark. 

Ifølge Amnesty International bryder lovforslaget med retten til familieliv, og organisationen hæfter sig i sit høringssvar ved, at regeringen selv tager betydelige forbehold overfor lovforslagets eventuelle overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

”Man efterlades med en fornemmelse af, at ministeriets jurister ikke selv tror på den juridiske argumentation i bemærkningerne”, står der i høringssvaret fra Amnesty.

”Det er ganske bemærkelsesværdigt, at regeringen i lovforslaget selv tager et betydeligt forbehold overfor lovens overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det giver os det klare indtryk, at Danmark er parat til at undergrave vores internationale konventioner i et forsøg på at skræmme flygtninge væk. Det, mener vi, er uansvarligt i en tid, hvor der i stedet er behov for en fælles international indsats for at løse krisen”, siger Trine Christensen. 

Allerede da Danmark tidligere i år strammede krigsflygtninges mulighed for at søge familiesammenføring, kritiserede Amnesty International loven for at være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi den forhindrede familiesammenføring, selv når krigsflygtningen og dennes familie ikke har et andet sted, hvor de kan få beskyttelse og etablere deres familieliv.

For yderligere information, kontakt venligst: 
Pressemedarbejder Bjarke Windahl Pedersen, telefon 21 62 44 37