Drop Strafrabat Voldtægt Lighed Danmark

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Drop Strafrabat for voldtægt af bekendte

Regeringens forslag til højere straffe for voldtægt ændrer ikke på, at voldtægter begået af en fremmed straffes hårdere end en voldtægt begået af en gerningsmand, som offeret kender. Amnesty opfordrer til at relationen mellem offer og gerningsmand ikke får betydning for straffens længde.

Justitsminister Søren Pinds (V) lovforslag om at hæve straffen for voldtægt bør ikke stå alene. Det mener Amnesty International, der understreger behovet for at få rettet op på de skævheder i straffelovens bestemmelser, der giver rabat til de gerningsmænd, som kender offeret i forvejen. 

”Det nye lovforslag fastholder den traditionelle skelnen og strafrabat mellem overfaldsvoldtægt og voldtægter, hvor offer og gerningsmand kender hinanden i forvejen. Vi mener ikke, at der er grundlag for at fastholde denne forskel. Der er intet empirisk belæg for, at voldtægter begået af en fremmed – de såkaldte overfaldsvoldtægter – er mere voldelige eller mere traumatiserende end en voldtægt begået af en bekendt eller en kollega”, siger Stinne Lyager Bech, der er politisk rådgiver i Amnesty.

I et brev til partiernes retsordførere opfordrer Amnesty til at præcisere, at ”relationen mellem offer og gerningsmand ikke i sig selv skal være afgørende for straffastsættelsen”, og at man undlader at anvende begreberne ”overfaldsvoldtægt” og ”andre former for voldtægt” som udgangspunkt for strafniveauet.

”Vi synes grundlæggende, at det er forkert at sende et signal til disse ofre om, at den voldtægt, de har været udsat for, er lidt mindre slem og – måske implicit – at de selv er lidt mere skyld i voldtægten. Vold er vold. Det handler ikke om hvem, der begår den”, siger Stinne Lyager Bech.

Amnesty mødtes i september med Søren Pind og afleverede 42.500 underskrifter fra danskere, der ønsker en undersøgelse af, hvorfor det skal være så urimeligt svært overhovedet at få en voldtægtssag taget op af domstolene. Cirka syv ud af ti af de anmeldte voldtægtssager bliver henlagt og kommer aldrig for retten – også i sager, hvor der er fysiske tegn på overgreb.

”Ministeren har stillet os en 360 graders undersøgelse af voldtægtsområdet i udsigt. Vi er glade for, at Søren Pind har så stor fokus på at forbedre forholdene for voldtægtsofre og deres retsstilling. Det er helt nødvendigt, at der laves en undersøgelse, der belyser, hvorfor så få sager ender i en retssag”, siger Stinne Lyager Bech.

Yderligere information

Kontakt venligst pressechef Ole Hoff-Lund, telefon 26 83 81 84