FN: Danmark sponsorerer dødsstraf i Pakistan (1) Danmark Dødsstraf Paktistan

 
Udgivet
01.
pressemeddelelse

FN: Danmark sponsorerer dødsstraf i Pakistan

Danmark har siden 2010 ydet 25 millioner i støtte til narkokrigen i Pakistan, selv om der ifølge FN er betydelig risiko for, at det fører til henrettelser af narkodømte. Alligevel fortsætter pengestrømmen fra Danmark, viser aktindsigt til medlemsbladet AMNESTY.

Trods blinkende advarselslamper fra FN og en pakistansk henrettelsesmaskine, der kører på fuld kraft, så fortsætter Danmark sin årlige millionstøtte til narkotikabekæmpelse og grænsekontrol i Pakistan, hvor narkosmuglere risikerer dødsstraf.

Amnestys medlemsblad kan ved hjælp af aktindsigt dokumentere, at Danmark i perioden 2010-2015 har brugt mindst 25 millioner kroner på at støtte narkokrigen i Pakistan. Pengene er udbetalt til United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), som står for træningsprogrammer og indkøb af udstyr til Pakistans politi og sikkerhedsstyrker. Lige nu venter yderligere otte millioner kroner på at blive sendt til UNODC i Pakistan.

Men aktindsigten viser, at UNODC sidste år selv advarede Danmark om risikoen for, at danske skattekroner fører til henrettelser i Pakistan. Godt nok har Pakistan siden 2008 haft et såkaldt moratorium for henrettelser, som betød, at dødsdomme ikke blev eksekveret i praksis. Men moratoriet blev ophævet i december 2014, og siden har Pakistan indledt en regulær bølge af henrettelser. Over 8.000 fanger sidder på dødsgangen – heraf et par hundrede narkokriminelle – og foreløbig er over 100 sendt i galgen.

En rapport fra UNODC i 2014 – før henrettelserne blev genoptaget – efterlader ikke skyggen af tvivl om, at UNODC’s dansk støttede aktiviteter i Pakistan kan sende narkokriminelle i galgen:

”Den tekniske assistance, som UNODC yder til politiet og Anti Narcotics Force (ANF), øger narkotikabeslaglæggelserne, hvilket kan føre til øgede domfældelser efterfulgt af henrettelser. På grundlag af den eksisterende lovgivning bliver high volume narkotikasmugling ligesom en række andre forbrydelser straffet med døden. Der er en betydelig risiko for, at den tekniske assistance fra UNODC til ANF vil føre til, at narkodømte bliver henrettet, hvis moratoriet for dødsstraf bliver ophævet”, erkendte UNODC i rapporten, som Amnesty har fået aktindsigt i.

Samtidig beskriver rapporten, at pakistansk narkotikapoliti og sikkerhedsstyrker begår en lang række overgreb. Selv om der ifølge UNODC ikke er direkte bevis for ”planlagte angreb mod civilbefolkningen”, så begår de ”systematiske overgreb” i form af vilkårlige drab, tortur, mishandling og tvungne forsvindinger.

”Både i det pakistanske samfund og blandt internationale observatører er der en generel opfattelse af, at politiet opererer udenfor loven. De arbejder i praksis under straffrihed”, skriver UNODC i sin analyse af politi og sikkerhedsstyrker.

Alligevel betegnede udviklingsminister Mogens Jensen (S) tidligere i år den danske støtte til UNODC’s arbejde i Pakistan som en succes. Ministeren henviser til, at pakistanske myndigheder med Danmark som sponsor har øget omfanget af narkotikabeslaglæggelser siden 2010. Senest er der med dansk støtte indkøbt ni specialkøretøjer og næsten 300 narkotika test kits, som benyttes ved grænseovergangene fra Pakistan til Iran og Afghanistan.

Den 18. marts sagde Mogens Jensen til udenrigsudvalget: ”Den danske regering kan ikke garantere, at pakistanske narkokriminelle ikke i fremtiden vil kunne blive henrettet”.

På den baggrund opfordrer Amnesty International til at stoppe støtten til Pakistan:

”Danmark kan ikke fortsætte med at være tilskuer til henrettelserne i Pakistan, mens vi støtter landets narkokrig og politistyrker, der arbejder uden for loven”, siger vicegeneralsekretær Trine Christensen.

Yderligere information
Kontakt venligst redaktør og pressechef Ole Hoff-Lund, telefon 26 83 81 84