Grænsehegn EU Flygtninge Asyl

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelese

Grænsehegn tvinger flygtninge ud på endnu farligere rejser til Europa

EU’s beslutning om at lukke sine ydre grænser er skyld i en række overtrædelser af menneskerettighederne, viser ny rapport fra Amnesty.

Opførelsen af hegn og ivrigheden efter at gøre lande som Tyrkiet og Marokko til Europas grænsevogtere stopper ikke flygtningestrømmen. Tværtimod. Flygtningene finder alternative ruter og tvinges ud på endnu farligere rejser – ikke mindst ad søvejen. Hvis det alligevel lykkes at nå frem til en europæisk landegrænse, bliver de ofte ydmyget og udsat for vold.

Det viser Amnestys rapport ”Fear and Fences: Europes Approach to Keeping Refugees at Bay”, der kommer med forslag til, hvordan EU tackler flygtningekrisen mere humant. Blandt andet foreslår Amnesty en markant øgning af modtagefaciliteter og humanitær hjælp ved de ydre grænser. Samtidig bør EU sætte fart på omfordelingen af flygtninge til alle medlemslande og sætte kvoterne op.

”Der er hårdt brug for, at EU og dets frontlinjestater gentænker, hvordan man sikrer en sikker og lovlig adgang til EU – både ved de ydre landegrænser og i oprindelseslande og transitlande. Dette kan opnås ved øget brug af genbosættelser, familiesammenføring og humanitære visa”, siger Trine Christensen, der er vicegeneralsekretær i Amnestys danske afdeling.

EU-medlemslande har opført mere end 235 kilometer hegn ved EU’s ydre grænser, der samlet set har kostet over 175 millioner euro – svarende til godt 1,3 milliarder kroner. Det længste hegn er på 175 kilometer og er sat op mellem Ungarn og Serbiens grænser. Men forhindringerne får ikke flygtninge fra eksempelvis Syrien til at vende om. Tværtimod fortsætter de flugten af nye landruter eller af farligere ruter på havet. Ifølge UNHCR er der i år ankommet 792.883 flygtninge til EU via søvejen alene, mens der i hele 2014 blev registreret 280.000 ankomster fra både hav og land. Ved sidste opgørelse den 10. november i år havde 512 mistet livet i Det Ægæiske Hav. I alt er næsten 3.500 mennesker omkommet i Middelhavet.

Flygtninge, der har forsøgt at krydse grænserne til Grækenland, Bulgarien og Spanien, har fortalt Amnesty, hvordan de blev tvunget tilbage af grænsemyndighederne og dermed ikke fik mulighed for at søge asyl eller for at appellere afvisningen – i direkte strid med international ret. Ofte bliver flygtningene også mødt med regulær vold ved de såkaldte push-backs. Amnesty mener, at EU kan gøre meget mere for at håndtere flygtningekrisen på en ordentlig måde.

”Hvis vi fortsætter med at besvare flygtningekrisen med højere hegn, vil vi se endnu flere mennesker miste livet og tvunget i menneskesmuglernes kløer. Det løser ikke problemerne. Tværtimod. I stedet for at svare med frygt, bør vi holde fast i de værdier, Europa er bygget på”, siger Trine Christensen.

Yderligere information

Kontakt venligst pressemedarbejder Roberto Zacharias på 29 61 44 86.