Hver syvende dansker giver kvinden skylden for voldtægt

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Hver syvende dansker giver kvinden skylden for voldtægt

Går en kvinde frivilligt hjem med en mand, så har hun også selv et ansvar, hvis hun bliver voldtaget. Det mener mere end hver syvende dansker. I den ældre del af befolkningen svarer næsten hver tredje dansker, at kvinden selv har et ansvar, viser en Voxmeter-undersøgelse foretaget for Amnesty.

Har en kvinde selv et ansvar for at være blevet voldtaget, hvis hun frivilligt er gået med en mand hjem efter for eksempel en date, en fest eller tur i byen? 

Ja, mener mere end hver syvende dansker, som i en Voxmeter-måling lavet for Amnesty Danmark svarer, at de er enige eller meget enige i, at kvinden selv har et ansvar for voldtægten. Modsat er 70 procent af de adspurgte danskere enten uenige eller meget uenige i, at kvinden selv har et ansvar.
 
”Skyldsspørgsmålet i voldtægtssager er stadig præget af forestillinger om, at kvinden på grund af sin opførsel selv kan være ude om det. Derfor er det positivt, at størstedelen af danskerne klart mener, at en kvinde selvfølgelig ikke er skyld i en voldtægt, bare fordi hun er gået med en mand hjem. Men vores undersøgelse viser desværre også, at flere har den holdning, at kvinden selv er ude om voldtægten, hvis hun er gået med manden hjem”, siger Trine Christensen, vicegeneralsekretær i Amnesty Danmark og understreger: 

”Det er aldrig en kvindens skyld, at hun bliver voldtaget.” 

Størstedelen af voldtægtssager i Danmark er såkaldte kontaktvoldtægter, hvor gerningsmanden og offeret kender hinanden i forvejen og for eksempel frivilligt er gået hjem sammen. Cirka halvdelen af disse sager kommer aldrig for en dommer, fordi myndighederne vurderer, at det ikke kan bevises, at manden klart vidste, at kvinden ikke ønskede sex. 
 
Men danskernes holdning til, hvornår kvinden selv har et ansvar, kan være i forandring. 

Amnestys Voxmeter-måling viser, at de ældre danskere i langt i højere grad end de yngre mener, at kvinden selv har et ansvar for voldtægten. 31,1 procent af de adspurgte danskere over 65 år mener, at kvinden selv har et ansvar, hvis hun frivilligt er gået med manden hjem. Blandt de 18 til 34-årige mener blot 6,4 procent, at kvinden selv har et ansvar.
 
”Der er tilsyneladende flere fordomme om, hvornår kvinder selv er skyld i en voldtægt, hos de ældre danskere end de yngre. Det kan tyde på, at udviklingen går i den rigtige retning i Danmark. Ikke desto mindre har vi stadig et problem med, at det i Danmark kan være meget svært for voldtægtsofre at få deres sag for retten”, siger Trine Christensen. 

Amnestys Voxmeter-måling er foretaget op til Kvindernes Internationale Kampdag den 8.marts. Her opfordrer Amnesty justitsministeren til at undersøge, hvorfor en stor del af voldtægtssagerne i Danmark henlægges, og hvorfor selv sager, hvor kvinden har fysiske mærker efter vold, ikke vurderes stærke nok til at komme for en dommer.