Regler for tålt ophold strammes for hårdt

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Regler for tålt ophold strammes for hårdt

Om kort tid flyttes de 68 personer på tålt ophold til et tidligere fængsel i Jylland. Men de skærpede regler for mennesker på tålt ophold er for stort et indgreb i bevægelsesfriheden, mener Amnesty. Advokat kalder stramningen ulovlig.

Folketingets nye stramninger af reglerne for personer på tålt ophold er et så alvorligt indgreb i bevægelsesfriheden, at det efter al sandsynlighed er en krænkelse af menneskerettighederne. Det fastslår Amnesty International samt flere jurister og organisationer, der i det nye nummer af medlemsmagasinet AMNESTY kritiserer politikerne for at fastholde mennesker, der har afsonet deres straf, på tålt ophold i årevis under endnu mere belastende og umenneskelige forhold, som der er lagt op til, når de om kort tid flyttes til det tidligere fængsel Kærshovedgård i Jylland.

”Skruen bliver strammet for hårdt. Vi har at gøre med mennesker, der har udstået deres straf, men som ikke kan sendes tilbage til deres hjemlande, fordi de risikerer alvorlige overgreb. De lever allerede under umenneskelige vilkår uden mulighed for at forsørge sig selv, uddanne sig eller have et familieliv. Tålt ophold er en ekstra straf, som i princippet kan vare uendeligt. De nye stramninger er symbolpolitik, som har enorme menneskelige konsekvenser og er ude af proportioner”, siger Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty International.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) har udtalt, at det skal være så utåleligt som muligt at være på tålt ophold. Men flere af de berørte personer har været på tålt ophold i både 10 og 20 år uden udsigt til, at de nogensinde kan vende hjem. Andre er mistænkt for at have begået forbrydelser i deres hjemlande, men er aldrig blevet stillet for en dommer i Danmark.

Advokat Christian Dahlager, der tidligere har vundet en sag om tålt ophold i Højesteret, fastslår, at de skærpede regler er ulovlige, og at myndighederne med flytningen til Jylland afskærer de 68 personer på tålt ophold fra at opretholde kontakt til familie, børn og venner.

”Den nye stramning er i mine øjne ulovlig. Udlændinge må selvfølgelig kunne tåle, at de risikerer at blive udvist af Danmark, hvis de krænker landets lovgivning. Men Højesteret har allerede sagt meget klart, at der er grænser for, hvor dårligt man kan behandle folk, og hvor længe man kan lade folk sidde på tålt ophold, når de har udstået deres oprindelige straf”, siger Christian Dahlager til AMNESTY.

Også Folketingets Ombudsmand og Institut for Menneskerettigheder er stærkt kritiske overfor stramningerne. AMNESTY har interviewet ti mennesker på tålt ophold, som har afsonet deres fængselsstraf, men som føler sig isoleret, nedbrudt og ydmyget under den tidsubestemte straf. Amnesty opfordrer på den baggrund Folketinget til at lytte til kritikken fra eksperterne og opgive stramningerne samt at foretage grundige, individuelle vurderinger af, om mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkeligt.

”Alt tyder på, at staten går for vidt overfor en række af disse mennesker. Tålt ophold bør som udgangspunkt kun benyttes i sager, hvor statens eller borgernes sikkerhed er truet. Med den nuværende lovgivning straffer vi alle lige hårdt på grund af omstændigheder, der ligger uden for deres kontrol: De kan ikke sendes hjem, og de har udstået deres fængselsstraf”, siger Trine Christensen.

Røde Kors, der nu afgiver ansvaret for personer på tålt ophold til Kriminalforsorgen, oplever, at livsvilkårene for gruppen i forvejen er bekymrende:

”Det, som de fortæller os, er, at det er selve det tidsubegrænsede, der er allerværst. Vi finder det meget problematisk, at personer kan være på tålt ophold på ubestemt tid. Vi kan se, at fravær af fremtidsudsigter og manglende muligheder for at ændre på deres egen situation betyder, at de er særligt udsatte for at udvikle psykiske lidelser og misbrug”, siger Anne la Cour, der er asylchef i Røde Kors, til AMNESTY.

De 68 personer på tålt ophold bliver i næste uge orienteret om flytteplanerne fra Sandholm til Kærshovedgård ved Ikast, og udflytningen sker formentlig omkring den 1. oktober.

Yderligere information

Kontakt venligst redaktør Ole Hoff-Lund, telefon 26 83 81 84.

Læs mere i AMNESTY 


02.
Interview