Sandheden skal frem om Danmarks rolle i CIA's fangetransporter

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Sandheden skal frem om Danmarks rolle i CIA's fangetransporter

Dagens dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod Polen for deltagelse i CIA’s ulovlige fangeprogram øger behovet for en tilbundsgående undersøgelse af mulige ulovlige amerikanske fangetransporter i dansk luftrum, mener Amnesty International.

Den første dom mod et europæisk land for at have medvirket i CIA’s ulovlige fangeprogram øger behovet for, at den danske regering iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af Danmarks fulde rolle i CIA’s fangeprogram.

”Dagens dom er et vigtigt skridt i afdækningen af de europæiske landes samarbejde med CIA om ulovlige fangetransporter. Men vi mangler stadig klarhed over, om der er foregået amerikanske fangetransporter i dansk luftrum. Regeringens foreløbige undersøgelser lever ikke op til de krav, man må stille til en grundig og uafhængig undersøgelse af mistanker om menneskerettighedskrænkelser foregået i Danmark,” siger Sune Buch Segal, kommunikations- og policychef i Amnesty Danmark.

Polen er ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dømt for i samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste CIA at have oprettet et hemmeligt fængsel i Polen, hvor nuværende Guantánamo-fanger i hemmelighed har været tilbageholdt og tortureret.

”Polen er ikke alene. Mange andre europæiske regeringer har efter alt at dømme samarbejdet med USA om at bortføre, tilbageholde og torturere mennesker i forbindelse med CIA’s ulovlige fangeprogram i krigen mod terror. Den danske offentlighed har krav på at kende sandheden om eventuelle ulovlige fangetransporter i dansk luftrum og Danmarks mulige medansvar heri,” siger Sune Buch Segal.

Amnesty har tidligere kritiseret, at den af regeringen bestilte DIIS-undersøgelse fra 2012 om mulige ulovlige CIA-fangetransporter gennem dansk luftrum har en række alvorlige mangler. Undersøgelsen knyttede sig alene til grønlandsk territorium, DIIS fik ikke mulighed for at indsamle nye oplysninger ligesom DIIS selv peger på flere andre begrænsninger for deres undersøgelse.

”Rapporten fra 2012 rejser flere spørgsmål end den besvarer,” siger Sune Buch Segal.

Yderligere information: Kontakt venligst Sune Buch Segal, kommunikations- og policychef i Amnesty Danmark på tlf. 28 10 88 66