Små børn udsættes for omfattende kønskirurgi interkøn LGBTI

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Små børn udsættes for omfattende kønskirurgi

Ny Amnesty-rapport dokumenterer, at der både i Danmark og Tyskland udføres ikke-akut og irreversibel kirurgi på interkønnede spædbørn og meget unge børn for at ”normalisere” deres kønsorganer. Ifølge Amnesty er det en krænkelse af barnets rettigheder.

”Jeg ser det som et kæmpe overgreb. Man skulle have ventet, til jeg var gammel nok til selv at beslutte, hvad jeg ville!”

Sådan fortæller 55-årige Ditte Dyreborg, der som spæd blev opereret, så kønnet fremstod som et drengebarns. Hendes forældre fortalte hende aldrig direkte om indgrebene. Hun fik blot at vide, at hun havde været indlagt på hospitalet med en sygdom i mellemgulvet, og at der ved fødslen havde været nogle alvorlige komplikationer og et svært valg. Det var først langt ind i voksenlivet, at hun fik bekræftet, hvad hun altid havde haft mistanke om - at hun var født anderledes end de fleste og med tvetydighed i kønnet.

”I en alder af 39 år fortalte en læge mig, at de ar, som jeg havde på mit underliv og genitalier, stammede fra kirurgiske indgreb tidligt i barndommen”, fortæller Ditte Dyreborg.

Hun er en af 16 personer fra Danmark og Tyskland, der i en ny rapport fra Amnesty International, ”First, Do No Harm”, beretter om ikke-akutte og irreversible kirurgiske indgreb på interkønnede spædbørn og meget unge børn med det formål at ”normalisere” deres kroppe til at passe til samfundets opfattelse af drenge og piger. Amnesty har i forbindelse med rapporten også interviewet otte forældre til børn med variationer i deres kønskarakteristika samt 31 læger og andet sundhedsfagligt personale, der beskæftiger sig med området. 

I Danmark fødes der hvert år omkring 1000 børn med variationer i deres kønskarakteristika. Forældrene til disse børn får meget begrænset information fra lægerne, der anbefaler og udfører indgrebene hurtigst muligt under henvisning til, at barnet dermed får tildelt et biologisk og socialt køn, forebygger psykiske problemer og mobning samt muliggør heteroseksuelt samleje som voksen.

”I langt de fleste tilfælde er der ikke akut grund til at operere. Man opererer altså små babyer på baggrund af stereotype opfattelser af, hvordan en dreng og en pige skal se ud. Børn har ret til at bestemme over deres egen krop, og disse indgreb er en klar krænkelse af FN-konventionen om børns rettigheder”, siger Helle Jacobsen, ansvarlig for køn, kvinder og LGBTI-rettigheder i Amnesty.

Eksperter fra FN fordømmer også de unødvendige indgreb, og i rapporten kommer Amnesty med en række anbefalinger til myndighederne i Danmark og Tyskland, der indbefatter et stop for ikke-akut og irreversibel genitalkirurgi eller hormonbehandling af nyfødte og børn med variationer i deres kønskarakteristika, indtil de selv kan beslutte, om de vil opereres.
Desuden anbefaler organisationen, at familier og børn tilbydes langvarig psykologisk støtte som alternativ til kirurgisk eller medicinsk behandling, indtil barnet selv kan træffe en beslutning. Samme tilbud bør man give til de personer, der er blevet opereret.

Børnerådet er glade for, at Amnesty udgiver en rapport med research omkring interkønnede børn:

”Børnerådet mener, at det er vigtigt med tydeligere beskrivelser i lægernes vejledninger af muligheden for at vente med at behandle, til barnet kan give sit samtykke. Og derved sikre en mere nuanceret og bedre vejledning til forældre, der også lægger vægt på muligheden for at vente med at behandle, når dette er en mulighed.”

Der mangler forskning i, hvordan medicinske og kirurgiske indgreb påvirker interkønnede. Men en betydelig andel af de personer, som Amnesty har interviewet, har oplevet fysiske eller psykiske vanskeligheder som følge af operationerne – ofte forværret af manglende information om, hvad der blev gjort ved dem, da mange ikke har kunnet få adgang til deres sygejournaler.
Den manglende journalførelse samt den danske forældelseslov har gjort det vanskeligt for voksne, der blev opereret som børn, at søge erstatning for de krænkelser, de blev udsat for.

Amnesty International afholder et pressemøde i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten. Det finder sted onsdag den 10. maj fra 10-11.30 i International Press Centre, Skindergade 7, 1159 København K.
Her vil Laura Carter og Helle Jacobsen fra Amnesty fortælle mere om rapporten, og man kan også møde fire af de interviewede i rapporten, som vil fortælle deres personlige historier.

Yderligere information

Kontakt venligst:
Helle Jacobsen, ansvarlig for køn og LGBTI-rettigheder i Amnesty Danmark: 24 46 38 29

Roberto Zacharias, pressemedarbejder i Amnesty Danmark: 29 61 44 86