Tildækningforbud er et fejlskud

 
Udgivet
01.
Pressemeddelelse

Tildækningforbud er et fejlskud

Staten skal ikke bestemme over borgernes påklædning, mener Amnesty, der advarer regeringen mod at gennemføre sit tildækningsforbud.

Den danske regering undertrykker religionsfriheden og risikerer at presse religiøse minoriteter endnu længere ud i periferien af samfundet, hvis lovforslaget om et generelt tildækningsforbud bliver vedtaget i Folketinget. Det fastslår Amnesty International i et høringssvar, som kritiserer dele af lovforslaget for at være i strid med både retten til privatliv og ytrings- og religionsfriheden samt for at gribe ind i retten til selv at bestemme sin fysiske fremtræden og påklædning.

”I regeringens optik er det ikke længere et ’anerkendelsesværdigt formål’ at udøve sin personlige eller religiøse frihed i samfundet. Tværtimod signalerer regeringen med forslaget, at den personlige frihed skal begrænses, fordi det angiveligt krænker andres ret til at være fritaget for at se bestemte typer af påklædning i gadebilledet”, siger juridisk konsulent Claus Juul.

Amnesty fremhæver, at lovforslaget indeholder en række påstande, som næppe holder til en nærmere efterprøvning, og at et så vidtgående forbud savner begrundelser i virkeligheden.

”Det kan i hvert fald diskuteres, om nogle få medborgeres valg af en religiøst betinget klædedragt slider så hårdt på sammenhængskraften i Danmark, at lovgiverne føler sig kaldet til at forbyde visse typer af beklædning. Vi må forstå på regeringen, at sammenhængskraften er så lille, at vi ikke kan rumme etniske og religiøse minoriteter”, siger Claus Juul.

Amnesty anerkender, at der med heldækkende beklædninger i visse tilfælde kan være tale om ulovlig tvang og social kontrol, som er et alvorligt indgreb i kvinders personlige frihed. Det er samfundets opgave at hjælpe disse kvinder, men den type af tvang er allerede strafbart med op til fire års fængsel. Tilbage er de kvinder, der opfatter niqab og burka som en integreret del af religionen, og som med udsigt til bødestraf risikerer at blive isoleret yderligere fra samfundet.

”En formulering om, at tildækningsforbuddet vil ’fremme og lette den sociale interaktion og sameksistens’ er efter Amnestys opfattelse ikke nok til at iværksætte et så stort indgreb i fundamentale rettigheder. Tværtimod frygter vi en yderligere stigmatisering af en i forvejen klemt befolkningsgruppe”, siger Claus Juul.

Amnesty er bekendt med de afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har tilladt Frankrig og Belgien at indføre lignende lovgivning baseret på, at loven ”beskytter andres rettigheder og friheder”. Amnesty deler ikke domstolens opfattelse og finder det ikke godtgjort, at andres følelser har forrang for religionsfriheden og retten til selv at vælge sit udtryk.

Yderligere information

Kontakt venligst pressechef Ole Hoff-Lund, telefon 26 83 81 84.