Flygtninge Krigsforbrydelse civile Europa

01.
Hvad er problemet

Flygtninges rettigheder

Frem for at hjælpe mennesker på flugt smækker verdens mest ressourcestærke lande – heriblandt Danmark - døren i og overlader det til en håndfuld udviklingslande at håndtere næsten alle de 21 millioner mennesker, som lige nu flygter fra konfliktområder

Flygtninges Rettigheder

Flygtninge i Danmark

Flygtningesituationen i Europa viser med al tydelighed, at Danmark og de øvrige EU-landes håndtering af flygtningekrisen har spillet fallit. Vi arbejder for at de europæiske lande, herunder Danmark, skal tage ansvar og finde fælles og solidariske løsninger på flygtningekrisen.

Flygtninge i Danmark

Den globale flygtningekrise

65 millioner mennesker i verden er på flugt fra krige, konflikter og overgreb. Det er den største flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Vi arbejder for at sikre flygtninges sikkerhed og en bedre global fordeling af ansvaret for at hjælpe.

Flygtningekrisen
02.
Hvad gør Amnesty

Vi beskytter flygtninges rettigheder

Vi kæmper for globale og solidariske løsninger på flygtningekrisen, og vi arbejder for, at love og praksis i Danmark overholder menneskerettighederne. Vi vil sikre, at ingen mod deres vilje sendes tilbage til et land, hvor de risikerer tortur, forfølgelse eller henrettelse.


03.
Hvad kan du gøre

Støt vores arbejde med at sikre flygtninges rettigheder 

  1. 1. Vælg et beløb
  2. 2. Kontaktinfo
  3. 3. Skattefradrag

Bliv medlem

Vælg et månedligt beløb

VÆLG ET ANDET BELØB

Kontaktinfo

Tilmeld betalingsservice

Skattefradrag

Hvis du vil have automatisk skattefradrag for din donation, skal du indtaste dit CPR-nummer. 295 kroner af din årlige støtte betaler for dit medlemskontingent. Hvis du er studerende, pensionist eller arbejdsledig udgør beløbet kun 195 kroner. Det beløb er ikke fradragsberettiget.
Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt og efter gældende regler for datasikkerhed.