Flygtninge i Danmark Flygtninge Danmark Europa

01.
Kort sagt

Flygtninge i Danmark

Flygtningekrisen i Europa og Danmark er den direkte konsekvens af de enkelte staters, herunder Danmarks, forsøg på at løbe fra deres ansvar i krisen.

Danmark bør deltage fuldbyrdet og engageret i en fælles håndtering, samtidig med at støtten til nærområderne forøges betragteligt, så vi kan sikre anstændige leveforhold for de mange mennesker, der er på flugt, og vi undgår yderligere destabilisering.

Vi opfordrer til en fælles europæisk tilgang, der kan skabe flere sikre og lovlige ruter for mennesker, der flygter fra forfølgelse og konflikt. Det er en menneskeret at søge asyl, og der er et stort behov for ordentlige og menneskelige modtagelsesforhold, når flygtninge ankommer til Europas grænser, samt en strømlinet asylbehandlingsproces, hvor landene på retfærdig vis deler ansvaret for placering af flygtninge.

Det er et skridt i den rigtige retning at EU nu vil fordele 120.000 asylansøgere internt for at lette presset på de ydre grænselande, men det løser ikke problemet på sigt. Europa må stoppe med at fokusere på grænsekontrol og i stedet redde menneskeliv. EU’s flygtningesystem er tæt på et sammenbrud, fordi det er usolidarisk og ikke indrettet til at håndtere større flygtningestrømme.

 

Lidelserne, som disse mennesker på flugt fra vold og menneskerettighedskrænkelser, står overfor, er ikke set værre siden Anden Verdenskrig.

Mennesker før grænser

Desværre forsøger størstedelen af de europæiske lande, herunder Danmark, fortsat at undgå at tage ansvar for flygtningekrisen. I Danmarks tilfælde sker det blandt andet ved at forringe krigsflygtningenes mulighed for at kunne søge familiesammenføring.

Det vi ser i Danmark og Europa, er et resultat af snæver fokus på grænsekontrol i stedet for på at beskytte mennesker på flugt. Alt for mange europæiske lande følger snævre nationale interesser og forsøger at overbyde hinanden med stramninger. 

Vi bør i stedet sikre øget hjælp til modtagelsescentrene i EU-landene ved Europas yderste grænser, en solidarisk fordeling af flygtningene internt i EU samt en genhusning af mindst 300.000 flygtninge fra nærområderne, som er for svage til at klare sig i flygtningelejrene der.


02.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi

Vi foreslår blandt andet at:

  • Danmark skal deltage konstruktivt i at finde og følge en fælles europæisk løsning. Den bør sikre øget hjælp til modtagelsescentrene i EU-landene ved Europas yderste grænser, en solidarisk fordeling af flygtningene internt i EU samt en genhusning af mindst 300.000 flygtninge fra nærområderne, som er for svage til at klare sig i flygtningelejrene der.

  • Danmark skal droppe sin umenneskelige familiesammenføringsregel og give krigsflygtninge ret til at søge familiesammenføring fra dag et, frem for at skulle vente et år mens ægtefæller og børn er efterladt i krigszoner eller overbelastede flygtningelejre.
  • Indgange til EU sikres for flygtninge, der ankommer ved de ydre grænser.
  • EU-lovgivningen ændres for flygtninge,  der har opnået asyl i EU, så deres bevægelsesfrihed ikke begrænses.

  • Medlemsstaterne ved EUs ydre grænser dropper deres foranstaltninger for at holde flygtninge ude og stopper menneskerettighedsovertrædelser, inklusiv unødig og overdreven magtanvendelse.

 

Asyl i Danmark