Det mener Amnesty om samtykke Danmark Lighed Samtykke Kvinders rettigheder Voldtægt

01.
Kort sagt

Amnestys ønsker til ny samtykkelov

Som voldtægtsloven ser ud i dag, er det tilstedeværelsen af vold eller trusler om vold, der afgør, om der er tale om voldtægt. Men ved at skrive samtykke ind i voldtægtsloven, vil man fremfor et fokus på hvad voldtægtsofferet gjorde for at modsætte sig overgrebet, spørge ind til, hvad begge parter gjorde for at sikre sig, at sex skete frivilligt. 

 Bevisbyrden skal stadig alene løftes af anklagemyndigheden. Den anklagede er stadig uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

I Danmark blev der i 2019 anmeldt 1662 voldtægter og voldtægtsforsøg. 314 af sagerne endte med at føre til en voldtægtsdom. Meget få voldtægtsofre oplever dermed at opnå retfærdighed.