Retten til at bestemme over egen krop Kvinders rettigheder Abort Diskrimination

01.
Kort sagt

My Body My Rights

Over hele verden bliver kvinder diskrimineret, undertrykt og frarøvet retten til at bestemme over deres egen krop. Amnesty kæmper for kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og imod de massive krænkelser, som finder sted.

Seksuelle og reproduktive rettigheder handler helt grundlæggende om retten til at bestemme over sin egen krop, sin egen sundhed, seksualitet og identitet, uden frygt, tvang og diskrimination. Det handler om fem fundamentale menneskerettigheder:

  • Retten til selv at bestemme om – og hvornår - du vil have børn
  • Retten til selv at vælge din partner
  • Retten til at få seksualoplysning
  • Retten til fødsels- og lægehjælp og adgang til prævention
  • Retten til et liv uden voldtægt og seksuelle overgreb

Det er rettigheder, som for mange af os i Danmark er en selvfølge. Det er rettigheder, som er sikret i en lang række konventioner om kvinders rettigheder, børns rettigheder, konventionen om sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder og i torturkonventionen. Alligevel ser vi i disse år, at kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder er under pres.

Voksende konservative kræfter

En 10-årig pige udsat for incest tvinges til at blive mor. En teenagepige giftes bort under tvang. En kvinde idømmes 40 år for overlagt mord efter spontan abort. En kvinde kan ikke købe prævention uden sin mands tilladelse. En voldtægtsmand undgår straf, fordi han gifter sig med ofret.

Krænkelser som disse fortæller os, at det er meget at gøre. Samtidig ser vi en international modreaktion mod seksuelle og reproduktive rettigheder. Flere regeringer forsøger at tilbagerulle disse rettigheder, og sætter spørgsmålstegn ved begreber som ’reproduktive rettigheder’ og ’lighed mellem kønnene’.  De er støttet af velfinansierede og organiserede interessegrupper.

Amnesty arbejder vi for at stoppe tilbagerulningen af fundamentale menneskerettigheder. Vi vil afsløre stater, der krænker kvinder og pigers seksuelle og reproduktive rettigheder, og vi vil kræve forandring. Det vil vi, fordi seksuelle og reproduktive rettigheder er menneskerettigheder, som tilhører os alle.


02.
Eksempler


El Salvador: 50 års fængsel for ufrivillig abort

l El Salvador er abort forbudt i alle tilfælde. Piger helt ned til 10-års alderen tvinges til at gennemføre graviditeter og fødsler selv når deres liv er i fare, hvis graviditeten skyldes voldtægt eller hvis fosteret alligevel vil dø ved fødslen.

De kvinder, der bryder loven - og de læger og sundhedspersonale der hjælper dem - risikerer hårde straffe. I rapporten ”On the Brink of Death: Violence against Women and the Abortion Ban in El Salvador” afslører vi, hvordan kvinder, der ufrivilligt har aborteret, bliver dømt for at have myrdet deres ufødte barn. En forbrydelse som kan give op til 50 års fængsel.

María Teresa Rivera vidste ikke, at hun var gravid, før hun fik det dårligt. Hendes svigermor fandt hende blødende på badeværelsesgulvet og fik hende på hospitalet, hvor en ansat meldte hende til politiet. I juli 2012 blev hun dømt for overlagt mord på sit ufødte barn og idømt 40 års fængsel.

I 2014 forlangte ombudsmanden dog, at sagen skulle gå om, og Maria Teresa Rivera blev frikendt for alle anklager. Af frygt for at sagen skulle blive anket, og at hun ville risikere at ryge tilbage i fængslet, flygtede hun med sin søn ud af landet. Idag har hun fået asyl i Sverige, hvorfra hun kæmper for at få løsladt kvinder, der fortsat sidder uskyldigt fængslet for at have aborteret. 

Guadalupe benådet

I en anden sag fra 2007 blev 18-årige Guadalupe uretfærdigt idømt 30 års fængsel, efter hun havde gennemgået en spontan abort. I foråret 2015 fik hun sin sag behandlet i El Salvadors parlament. Efter massivt internationalt og lokalt pres fra blandt andet hundredetusindevis af Amnestys aktivister, lykkedes det at få hende benået. Efter syv år bag tremmer blev hun genforenet med sin søn.

12 års fængsel til lægerne

Læger og sundhedspersonale, der mistænkes for at hjælpe kvinder med at fremprovokere en abort, risikere 12 års fængselsstraf. 

 

 

Det sætter lægernes i et kæmpe etiske dilemma. Skal de på den ene side agere efter deres kald som læge og gøre det bedste for piger og kvinders mentale og fysiske sundhed, eller skal de følge loven og eksempelvis lade en niårig gennemføre en livstruende graviditet?

57 procent af anmeldelserne af piger mistænkt for at have fremprovokeret en abort kommer fra læger og sundhedspersonale. Det betyder, at piger og kvinder ikke tør tage på hospitalet, hvis de oplever komplikationer i forbindelse med både spontane og provokerede aborter. Hvert år dør derfor flere tusinde kvinder og piger på grund af abortforbuddet. Mindst 11 procent af de piger og kvinder, der får foretaget en abort, mister livet.

Stop det totale abortforbud

Vi kræver, at El Salvadors regering

1) afkriminaliserer abort

2) sikres kvinder og piger adgang til abort, som et minimum i de tilfælde, hvor fosteret ikke er levedygtigt, hvor kvindens fysiske eller mentale helbred og liv er i fare, og hvor graviditeten er et resultat af voldtægt eller incest og

3) at de kvinder, som sidder fængslet for at have aborteret, frigives.

Hundredtusinde af aktivister fra hele verden har gennem Amnestys kampagne sluttet sig til kvinderne i El Salvador og støttet deres kamp mod diskrimination og uretfærdighed. Heldigvis daler befolkningens tilslutning til det totale abortforbud befolkningen gradvist bryder med deres tilslutning til det totale abortforbud.  En meningsmåling viser, at 74 procent af befolkningen går ind for abort, hvis kvindens liv er i fare. Amnesty fortsætter presset gennem diplomatiske kanaler og mobiliserer løbende vores globale aktivister.


Kønsdiskrimination og nedsunken livmor i Nepal

Op mod 40% af pigerne i Nepal bliver giftet eller lovet bort, inden de er 18 år – ofte under tvang. De bliver udsat for gentagende vold og voldtægt af deres ægtefæller. De bliver mødre, mens de endnu selv er børn. De har ingen adgang til læge og fødselshjælp og kommer på hårdt fysisk arbejde kort tid efter de har født.

I en rapport fra 2014 En unødvendig byrde – kønsdiskrimination og nedsunken livmor i Nepal’  dokumenterede Amnesty, at tusindvis af kvinder i Nepal udsættes for omfattende og permanent kønsdiskrimination med voldsomme fysiske og psykiske konsekvenser. Mindst en million piger og kvinder lever med en nedsunken livmoder – en smertefuld og tabubelagt lidelse.

Vold i hjemmet, herunder voldtægt indenfor ægteskabet, er almindeligt i Nepal. Kvinder, der lider af nedsunken livmoder oplever ofte mere vold på grund af deres tilstand. Selvom der er love, der forbyder vold i hjemmet og voldtægt indenfor ægteskabet, føler mange kvinder sig ikke i stand til at klage eller de kender ikke loven.

”Livmoder kommer ud”

Kopila er 30 år gammel. Hun blev gift, da hun var 17 år, og har fire børn. Hendes mand tvinger hende til sex og banker hende, hvis hun stritter imod. Da Kopila havde født sine børn, fik hun kun 10-12 dages hvile, inden hun skulle arbejde og bære træ, komøg og andre tunge ting. En dag, da Kopila arbejdede, kunne hun mærke, at hendes livmoder var ved at falde ud, og hun oplevede efterfølgende smerte. ”Jeg føler smerte i min nedre mave og har generelt smerter, når jeg arbejder hårdt. Når jeg nyser, kommer min livmoder ud”, fortæller hun til Amnesty. Da hun forsøgte at gå til lægen, blev hun banket af sin mand. Hun er derfor rædselsslagen for at opsøge en læge igen. 

Udstødt af lokalsamfundet

Kopilas historie er desværre ikke enestående. Vi har talt med en lang række piger og kvinder som fortæller at, at de har konstante rygsmerter og oplever smerte, når de tvinges til at bære tunge ting. 

Det er svært for dem at søge hjælp, fordi de bliver udstødt af lokalsamfundet. Flere oplever lidelsen som et tabu, og fortæller, at familiemedlemmer truer dem. En kvinde fortæller, at hendes mand truede med at gifte sig med en anden. En anden kvinde fortæller, at hun bliver kaldt doven, fordi hun ikke kan tage del i det fysisk hårde arbejde.  

Stigmatiseringen gør at hundredetusindevis af piger og kvinder fortier og lever med smerten i årtier før de søger hjælp. 

Amnesty i tæt dialog med Nepals regering

Nepals regering har forpligtet sig til at overholde en række konventioner om kvinders rettigheder, som beskytter kvinder mod vold og diskrimination. Og landets lovgivning sikrer på en række områder kvinder og piger mod diskrimination, men praksis halter landet bag efter. Derfor kræver vi at regeringen gør en indsat for blandt andet, at landets forbud mod tvangsægteskaber for børn under 18 år, bliver overholdt. Og at piger og kvinder har adgang til læge- og fødselshjælp i hele landet.

 Gennem en global underskriftindsamling opfordrede vi i foråret 2014 Nepals regering til at vedtage en handlingsplan for at begrænse udbredelsen af nedsunken livmødre. Allerede i juli samme år lancerede regeringen en 5-årig national handlingsplan for menneskerettigheds som præciserer at sundhedsministeriet skal forebygge og forhindre nedsunken livmødre. Det er et stort kridt i den rigtige retning at den fysiske lidelse nu efter massivt pres fra Amnesty og vores 30 lokale alliancepartnere i Nepal, anerkendes som en menneskerettighedskrænkelse med dybe rødder i kønsdiskrimination. Vi mødes fortsat med premiereministeren og sundhedsministeriet for at påvirke udviklingen af den konkrete handlingsplan.


03.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Vi opfordrer regeringer til:  

  • at stoppe med at bruge straffeloven til at kontrollere folks seksualitet og reproduktion
  • at sørge for at seksuel og reproduktiv sundhed, uddannelse og information er til rådighed og let adgang
  • at forbyde alle former for diskrimination og vold mod piger og kvinder 

Alle piger og kvinder skal have ret til at bestemme over egen krop

Støt
04.
Relateret indhold
@amnestydk

RT @amnestyusa: Dutisn Higgs was executed after am on 1/16. He had COVID-19 in December. At trial, the jury didn’t get adequate informat…

@amnesty

Remember Guantánamo? https://t.co/xKAXcto3xt