LGBTI

01.
Pride

Copenhagen Pride 2020 i nye rammer

Prides har siden 1970'erne været afgørende for, at organisationer, enkeltpersoner og hele samfund har kunnet mobilisere mennesker imod homofobi, transfobi, interfobi med mere.

De har været afgørende for at få politikere og andre beslutningstagere til at lytte og handle for at sikre LGBTIQ+-personers rettigheder. Og fra begyndelsen har de ikke mindst været med til at sende et klart signal om, at ingen skal finde sig i at blive diskrimineret på grund af deres seksualitet eller kønsidentitet. Prides er en manifestation af ytringsfrihed og forsamlingsfrihed.

I år er mange prides i hele verden blevet aflyst, udskudt, har ændret form eller rykket online på grund af coronapandemien.

Dette er også tilfældet i Danmark. Copenhagen Pride, som vi kender den, vil derfor også i år se lidt anderledes ud.

Deltag i aktionen – tilmeld dig her >>

Pride Week løber af stablen i uge 34. Fra mandag den 17. august til fredag den 21. august gennemfører Copenhagen Pride cirka 100 menneskerettigheds- og kulturevents i deres fire telte på Rådhuspladsen, som alle bliver livestreamet fra nettet. Den 22. august gennemføres Copenhagen Pride som en digital parade.

Amnesty støtter som altid op om Copenhagen Pride og opfordrer alle til at deltage i de forskellige events og deltage i den digitale parade. Følg med på www.copenhagenpride.dk


Støtte aktion mod hadforbrydelser

De sidste mange år har været præget af både mange fremskridt for LGBTIQ+-rettigheder, men desværre også mange tilbageskridt, så der er stadig meget at kæmpe for. Mennesker angribes fortsat på grund af deres seksuelle orientering, kønskarakteristika og kønsidentitet.

Så selvom sommerens traditionelle prides er rykket online, betyder det ikke, at LGBTIQ+- rettighederne skal glemmes. Tværtimod skal vi i en tid som denne vise solidaritet og skabe endnu større synlighed.

Ifølge FN’s menneskerettighedskomite er hadforbrydelser, forbrydelser begået mod mennesker på grund af – eller ud fra en antagelse om – vedkommendes race, etnisk tilhørsforhold, religion, socioøkonomisk status, seksuel orientering eller kønsidentitet.

Ifølge Institut for Menneskerettigheder viser undersøgelser at ofre for hadforbrydelser ofte har en manglende tro på, at en anmeldelse vil nytte. De frygter også, at en anmeldelse vil få negative personlige konsekvenser. Det vigtigste våben i kampen mod hadforbrydelser er derfor at informere og rådgive borgere og myndigheder, så hadforbrydelser kommer frem i lyset, hvor de kan forebygges og bekæmpes.

Derfor sætter Amnesty sommeren over fokus på hadforbrydelser mod LGBTIQ+-personer i Danmark sammen med en række andre organisationer: Copenhagen Pride, LGBT+ Danmark, LGBT+ Ungdom, Sex & Samfund og Lærerstuderendes Landskreds.

Der er opstået en unik mulighed for at støtte op om den landsdækkende protestbevægelse –’Lev og Lad Leve’, som arbejder aktivt mod hadforbrydelser. Vi skal derfor ud og indsamle 1000 historier om hadforbrydelser, som derefter vil blive overleveret til Folketinget.


Del din historie med ’Lev og Lad Leve’

’Lev og Lad Leve’ er en landsdækkende protestbevægelse mod hadforbrydelser.

Lige nu indsamler de historier fra individer, som oplever de har været udsat for hadforbrydelser, på deres hjemmeside. Når der er samlet 1000 historier, skal de overrækkes til Folketinget og lokalpolitikere landet over for at få sat politisk fokus på hadforbrydelser.

Har du været udsat for en hadforbrydelse, og har du mod på at dele den? Ved at dele din historie – det kan også gøres anonymt - hjælper du med at vise landets politikere, at hadforbrydelser og diskrimination af LGBTIQ+-personer er daglige og konstante.

Del din historie her: www.levogladleve.com


Har du været udsat for en hadforbrydelse?

LGBT+ Danmark definerer en hadforbrydelse som en kriminel handling begået på grund af – eller ud fra en antagelse om – offerets race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap eller nationale, sociale eller etniske oprindelse.

Hadforbrydelsen kan blandt andet være af fysisk, psykisk eller verbal karakter, men også andre lovovertrædelser kan være begrundet i had mod en af de nævnte persongrupper.

Søg rådgivning

Har du været udsat for en hadforbrydelse, er det vigtigt at du ikke går alene med oplevelsen.

LGBT+ Danmarks rådgivning er bemandet af LGBTIQ+ personer, som er uddannet til at yde relevant rådgivning.

I rådgivningen sidder de parat til at tale med dig – og du skal være velkommen til at skrive, ringe eller møde op i rådgivningen og få en samtale.

Rådgivning Aarhus
 86 13 19 48 (torsdage 18-20)

Rådgivning København
 33 13 19 48 (torsdage 18-20)

Læs mere om dine muligheder for rådgivning her: http://lgbt.dk/radgivning/