Sundhedssystemet diskriminerer transkønnede

01.
Kort sagt

Sundhedssystemet diskriminerer transkønnede

Ydmygende udredninger og langvarige behandlingsforløb. Mange danske transkønnede oplever diskrimination i behandlingssystemet.

Danske transkønnede fortæller om ofte årelange og ydmygende udredningsforløb på Rigshospitalets Sexologisk Klinik – det eneste sted i Danmark, som må igangsætte de hormonbehandlinger, som er afgørende for transkønnedes identitet og selvforståelse.

Udredningsforløbene handler især om at overbevise Sexologisk Klinik om, at man ikke er psykisk syg – psykotisk, skizofren eller lignende – og dernæst overbevise samme sted om, at man rent faktisk er transkønnet.

De lange forløb hos Sexologisk Klinik har tidligere fået mange transkønnede til at søge hjælp og behandling hos en håndfuld speciallæger, der var i stand til at hormonbehandle langt flere transkønnede end Sexologisk Klinik.

Den afgørende forskel var, at de uafhængige læger ikke anså de transkønnede som psykisk syge, der ikke selv kunne afgøre, om de var transkønnede.

Sværere at komme i behandling

Siden 2014 er det blevet sværere for danske transkønnede at få adgang til behandling. I dag er det ulovligt for andre end Sexologisk Klinik at påbegynde hormonbehandling. Et monopol, som sætter transkønnede i en håbløs og nu endnu længere venteposition og fratager dem retten til at ligne det køn, de føler sig som.

Transkønnethed er stadig på Sundhedsstyrelsens fortegnelse over psykiatriske lidelser, og det kan tage flere år at få tilladelse til hormonbehandling.

Underskrifter til sundhedsministeren

Vi har indsamlet 23.750 underskrifter, som skal overrækkes til sundhedsminister Sophie Løhde. Vi vil bede hende stoppe systemets diskrimination af transkønnede og sikre, at transkønnede får nemmere og hurtigere adgang til hormonbehandling, og at transkønnethed bliver fjernet fra Sundhedsstyrelsens liste over psykiske lidelser.


02.
Nyeste udvikling

Skridt i den rigtige retning

Indtil juni 2014 kunne man kun få tilladelse til juridisk kønsskifte (ny kønsspecifikation på officielle dokumenter som CPR-nummer), hvis man havde fået foretaget en kastration, altså: Fået fjernet penis og testikler eller livmoder og æggestokke. For at få tilladelse kastration skulle man godkendes som transkønnet af Sexologisk Klinik.

Nye regler for juridisk kønsskifte 

I sommeren 2014 vedtog Folketinget nye regler om juridisk kønsskifte.

Nu kan transkønnede opnå juridisk kønsskifte ved at fremsætte erklæring om deres kønsidentitet. Erklæringen skal gentages efter seks måneder. Derefter får man nyt CPR-nummer og nye officielle dokumenter.

De nye regler har gjort dagligdagen lettere for mange transkønnede, som ikke længere skal have omgivelsernes og lægernes accept af, hvem de er.