01.
Samtykkekultur

Ny seksualundervisning baseret på samtykke

Fire unge forklarer, hvorfor de engagerer sig i arbejdet med at få en ny seksualundervisning.


02.
Alma-Sofie

Navn: Alma-Sofie Tronborg Jensen
Alder: 18 år
Tilknytning til Amnesty: 
Aktiv i Operation Dagsværk og Amnesty

Hvorfor har du engageret dig i arbejdet for at få en ny seksualundervisning, der bygger på samtykke? 

Jeg synes, det er så essentielt, og jeg har selv modtaget noget meget mangelfuld seksualundervisning. Jeg tror, jeg har haft i alt fire timers seksualundervisning, som har været kønsopdelt. 

Nogle af mine venner har haft meget mere undervisning end mig, det kunne bare være fedt, hvis man kom ud og var lige. Og havde haft nogle kompetente lærere også.

Hvorfor er det vigtigt for dig?

Jeg synes, det var så vigtigt, hvis vi nu skulle have denne her samtykkelov, at folk i en tidlig alder lærte både om grænser og om sig selv i et trygt rum, inden man blev kastet ud i verden. Det synes jeg i hvert fald selv ville have været meget rart.

Hvilken forskel havde det gjort for dig, hvis du havde modtaget seksualundervisning med fokus på samtykke? 

Det ville have gjort en forskel at have lært det som lille og være vokset op med det. Hvis jeg havde lært det i skolen, så tror jeg, at jeg og mine klassekammerater havde haft det sådan: Vi står sammen, og vi respekterer hinanden.

Hvilken forskel tror du, det vil have i fremtiden?

Jeg tror, det vil ændre den kultur, der er lige nu og skabe meget mere tryghed mellem mennesker.

Tror du, at en bedre seksualundervisning kan være med til at forebygge voldtægt og seksuel vold?

Ja, det tror jeg. Hvis man lærer om samtykke og hinandens grænser fra så ung en alder, så udsætter man måske ikke hinanden for sådan noget. Jeg tror ikke, man kan komme helt udenom det (voldtægt og seksuel vold, red.), men jeg tror, det vil forbedre vilkårene, når man lærer mere om det fra en ung alder.


03.
Freja

Navn: Freja Marthin
Alder: 19 år
Tilknytning til Amnesty: 
Med i Amnesty Youth og arbejder som facerHvorfor har du engageret dig i arbejdet for at få en ny seksualundervisning, der bygger på samtykke?

Arbejdet startede med, at vi i Amnesty udkom med rapporten “Giv os retfærdighed”, som anbefalede en samtykkelov. En anden anbefaling var samtykkebaseret seksualundervisning netop fordi, at vi vil komme denne her voldtægtskultur til livs på andre måder end blot en lov. Fordi der også skal en kultur ændring til, og det, tror jeg, kommer gennem uddannelse.

Hvorfor er det vigtigt for dig personligt?

En samtykkebaseret seksualundervisning er vigtig for mig, fordi jeg først og fremmest har en opfattelse af, at den seksualundervisning, vi har lige nu, faktisk taler ind i en ulighed. Alle har ikke den samme grundlæggende uddannelse inden for det her, når de går ud af folkeskolen eller gymnasiet.

Jeg har ikke selv fået særlig meget med fra seksualundervisningen, andet end sex-afskrækkelse: ’Du skal ikke have sex, for så bliver du gravid, og det er dårligt for dig’. 

Der har ikke været noget omkring nydelse, der har ikke været noget omkring de udfordringer, som jeg tror, mange møder i den alder, og som, jeg tror, mange har i forhold til seksualitet i det hele taget.

Hvilken forskel havde det gjort for dig, hvis du havde modtaget seksualundervisning med fokus på samtykke?

Jeg tror, jeg havde fået flere redskaber til at se mig selv i den proces, det er at blive seksualiseret, men også at føle sig seksuel – det er jo to meget forskellige ting. Det sker bare meget, meget tidligt, og jeg har ikke følt, jeg har fået redskaberne til at vide: Er det okay, at der kommer nogen og tager mig på røven? Skal jeg tage det som et kompliment? Nej, det skal jeg faktisk ikke, for jeg har ikke lyst til at være seksualiseret lige nu.


Hvilken forskel tror du en bedre seksualundervisning vil gøre i fremtiden?

Jeg håber jo, det vil skabe meget mere tryghed og bedre sex, hvis jeg skal sige det helt kort.

Jeg tror, der er mange mennesker, måske hovedsageligt kvinder, der går rundt og har nogle lidt lunkne erfaringer med sex, og at det kan være en ret utryg ting at være i, og jeg vil ønske, at man kan åbne op for samtalen om, at det ikke skal være så binært, og at der er mange måder at have god sex på, og at sex heller ikke bare er penetration for eksempel.

Jeg tror, det vil åbne op for, at mænd og kvinder kan føle sig mere trygge. På et større niveau kan det være med til at sætte en stopper for mange af de stereotyper, der gennemsyrer vores arbejdspladser, medier, sociale medier, skolelivet, alle mulige kønsstereotyper i det hele taget.

Tror du, at en bedre seksualundervisning kan være med til at forebygge voldtægt og seksuel vold?

Hundrede procent! At respektere andres grænser er jo ikke på den måde noget nyt. Det lærer vi allerede børn i børnehaven: Når Pelle sidder og græder, skal du sige undskyld, og du skal ikke gøre det igen. Nu handler det bare om sex, og det gør det svært at tale om. Derfor står det så klart for mig, at vi er nødt til at have noget bedre uddannelse på området.

 


04.
Jun

Navn: Jun Dillomis
Alder: 21 år
Tilknytning til Amnesty: 
Facer for Amnesty

Hvorfor har du engageret dig i arbejdet for at få en ny seksualundervisning, der bygger på samtykke?

Da jeg startede som facer hos Amnesty, var det en af mine første sager. Da jeg opdagede manglen på en samtykkebaseret lovgivning, tænkte jeg: Hvor forfærdeligt, det er jo faktisk heller ikke noget, jeg har fået noget at vide om i folkeskolen.

Som facer har jeg snakket med forskellige mennesker om, hvad deres seksualundervisning handlede om, og de siger rigtig ofte: ’Et eller andet med kondomer’. Hvis det eneste, man kan huske fra sin seksualundervisning, er kondomer - er det så en god seksualundervisning? Så meget direkte sagt: Der er ikke andet at gøre end at forbedre det.

Hvilken forskel havde det gjort for dig, hvis du havde modtaget seksualundervisning med fokus på samtykke? 

En samtykkebaseret seksualundervisning er faktisk så basal som overhovedet muligt: Vi er bare mennesker, og vi har nogle grænser. Havde jeg fået det at vide i folkeskolen, så havde det været lettere for mig.

Hvilken forskel tror du, det vil have i fremtiden?

Jo mere man forstår at inddrage seksualundervisning i hverdagen, jo mere normalt bliver det. Hvis vi får en seksualundervisning bygget på samtykke, så håber jeg helt klart, at man med tiden kan indføre den i børnehaven eller 1. - 4. Klasse, så man allerede, når man er ung, får at vide: De her ting er sgu ikke i orden! 

Tror du at en bedre seksualundervisning kan være med til at forebygge voldtægt og seksuel vold?

Det tror jeg faktisk, ja. De mennesker, der kommer til at lære om det her i en ung alder, det kommer til at sætte sig i knoglerne hos dem, og når de bliver ældre, så bliver det bare lidt anderledes end nu. Så står de der: ’Nå samtykke loven?! Den kender jeg ud og ind, bare spørg mig kl. 2 om natten!’


05.
Amalie

Navn: Amalie Søderberg
Alder: 20 år
Tilknytning til Amnesty: 
Frivillig i Amnesty Youth

Hvorfor har du engageret dig i arbejdet for at få en ny seksualundervisning, der bygger på samtykke?

Jeg synes, at vi som mennesker har et ansvar for at stå op for at de ting, vi tror på, forbedres. Indtil videre har jeg ikke set, at der har været opbakning til retten til egen krop. Det er essentielt, at vi alle sammen kender til vores rettigheder, og de faktisk bliver håndhævet, og derfor har jeg kæmpet for det. Det er noget, vi alle sammen fortjener.

Hvorfor er det vigtigt for dig?

Jeg ved med mig selv, at jeg ville have lært mine egne grænser bedre at kende, og dermed kunnet respektere mig selv meget mere og have følt mig tryg med andre. Og jeg ønsker for de næste, at vi kommer til at normalisere denne her snak om, hvad grænser er, hvad sex er, og hvordan vi skaber det her rum, der er inkluderende for alle.

Hvilken forskel havde det gjort for dig, hvis du havde modtaget seksualundervisning med fokus på samtykke?

Altså min seksualundervisning var vildt cis-heteronormativ, og det var nærmest noget helt skamfuldt, og ’hvis ikke du passer på, så bliver du gravid’. Det var mere skræmme end informationsbaseret.

En bedre undervisning havde gjort, at jeg havde følt mig mere normal, og at mange andre havde følt sig mere normale. Vi havde normaliseret snakken om, at seksualitet er flydende, retten til egen krop er essentiel, og at det er okay at stå op for sig selv, når man føler sig utryg.

Hvilken forskel tror du, det vil have i fremtiden?

Vi skal lære denne her nye måde at omgås med hinanden på, og det skal blive helt naturligt at snakke om, hvad sex er, og hvad grænser er, og hvordan man giver udtryk for et ja og et nej. Hvordan man respekterer sig selv og andre. Og jeg tror på, at den kulturelle ændring får vi nu.

Tror du, at en bedre seksualundervisning kan være med til at forebygge voldtægt og seksuel vold?

Hundrede procent! Vi lever i et progressivt land, så hvorfor skal vores syn på retten til egen krop ikke også være progressivt?


06.
Skriv under

Brug for bedre seksualundervisning

Skriv under og vær med til at kræve en bedre seksualundervisning, der er baseret på samtykke.

Danmark: Samtykkebaseret seksualundervisning