Transkønnede Lighed

01.
Aktion

#informeretsamtykkenu

Den 31. maj besluttede et enigt folketing at fjerne transkønnethed fra den psykiatriske diagnoseliste. Det er et vigtigt skridt i kampen for transrettigheder og en stor sejr for vores fælles kampagne. Men arbejdet for transrettigheder må ikke stoppe her.

At få fjernet diagnosen var første skridt på vejen til lige rettigheder og adgang til sundhed for danske transpersoner.
Nu gælder det om at fortsætte kampen for hurtig og værdig behandling, og for alternative behandlingssteder til Sexologisk Klinik.

Vores krav til politikerne er:

 • At adgangen til behandling er baseret på informeret samtykke
 • At danske transpersoner er sikret adgang til hormoner og operationer uden unødvendig bureaukrati eller forsinkelser
 • At danske transpersoner har adgang til det bedst mulige niveau for behandling uden diskrimination på baggrund af kønsidentitet

Fotoaktion

Vi har allerede indsamlet mere end 51 000 underskrifter til sundhedsministeren og over 2000 personlige breve til medlemmerne af sundhedsudvalget.

Nu igangsætter vi en ny aktion hvor vi sammen med danske transpersoner sætter fokus på den manglende adgang til sundhed under budskabet informeret samtykke nu!

Vi samler og afleverer billederne til Sundhedsstyrelsen. 

Sådan kan du være med:

 1. Køb noget ansigtsmaling eller fastelavnsfarve
 2. Tegn det internationale trans-logo på din hånd/hvor du nu synes
 3. Tag en selfie, eller et billede som vi har gjort

 4. tilføj en tekst, hvor du beskriver, hvorfor du deler et billede i solidaritet med kampen for transrettigheder. Det kunne for eksempel være:

  ’Det er tid til at gøre op med sundhedssystemets forældede og formynderiske behandling af danske transkønnede’

  eller

  ’Transkønnede har krav på samme rettigheder som alle andre. Stop den formynderiske behandling på Sexologisk Klinik’

  Hashtag dit billede: #sygtsystem og #informeretsamtykkenu

 5. Upload dit billede på sociale medier. Hvis du vælger at uploade til Twitter så husk at add’e sundhedsminister Sophie Løhde i din post (@sophieloehde)
 6. Tag en masse billeder af dine venner og kolleger og bed dem uploade til sociale medier