Asyl i Danmark Asyl Danmark Flygtninge

01.
Kort sagt

Billedet viser >>>

indgangen til Sandholmlejren i Birkerød

Asyl i Danmark

Alle udlændinge, der ankommer til Danmark, kan søge asyl. En asylansøger er en person, der anmoder om beskyttelse som flygtning, men som endnu ikke har fået sin sag vurderet.

FN's Flygtningekonvention blev vedtaget i 1951. Danmark var det første land, som underskrev, og siden har 144 lande tilsluttet sig. Den blev oprindelig skabt som reaktion på nazisternes udryddelse af jøder og andre minoriteter. Man ville sikre, at alle mennesker, som forfølges i deres eget land, kunne søge beskyttelse i andre lande. 

Uenige om definition

Alle de lande, som har tilsluttet sig, burde således være enige om definitionen, men hvert land har sin egen procedure for, hvornår man tildeler asyl. En del lande har dog slet ingen reelle procedurer, og mange lande nøjes med at tolerere flygtninge uden at give dem rettigheder.

Der findes to instanser, der behandler asylsager i Danmark: Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet.


02.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Gennem kontakt til politikere og myndigheder og via vores pressearbejde arbejder vi for at sikre, at den danske lovgivning og praksis respekterer flygtningenes rettigheder og i øvrigt lever op til de internationale standarder.

Desuden kommer vi med konkrete anbefalinger på udlændingeområdet , og vi sender vores rapporter til relevante danske myndigheder. 

Vi har også en dansk lægegruppe, der består af omkring 40 aktive medlemmer med forskellig lægelig baggrund samt en koordinator fra vores sekretariat. Lægegruppens opgave består især i at dokumentere tortur i ind- og udland.

For eksempel kan lægegruppen være med til at dokumentere, hvis en asylansøger i Danmark har været udsat for tortur eller mishandling i sit hjemland.

Hvorfor Amnesty
03.
Relateret indhold
@amnestydk

Regeringen sætter grundlæggende juridiske principper på spil med sit lovforslag om hjemrejse for afviste asylansøge… https://t.co/HM3fTa0LCY

@amnesty

These students in Turkey faced pepper spray, plastic bullets and tear gas, just for holding a Pride march at their… https://t.co/XDPFvt2Hma