Danmark splitter sårbare familier Syrien Flygtninge

01.
Kort sagt

Danmark splitter sårbare familier

Stramningerne af reglerne for familiesammenføring betyder, at flygtninge fra det krigshærgede Syrien skal vente i mindst tre år på at få deres børn og ægtefælle til Danmark. Vi mener, at det er i strid med retten til familieliv og dermed Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

De er flygtet fra bomber og umenneskelige forhold i hjemlandet og drømmer bare om at kunne få resten af familien i sikkerhed. Men efter regeringens seneste asylstramninger er det blevet endnu sværere for syriske krigsflygtninge i Danmark at blive genforenet med børn og ægtefæller. Nu skal de vente i tre år plus sagsbehandlingstiden. 

Brutal lov
”At forlænge ventetiden på familiesammenføring til tre år er særligt brutalt over for mennesker på flugt fra krig. Det er ødelæggende for børn, for hvem tre år er afgørende lang tid. Og det sætter forældre i et inhumant valg mellem at bringe familien med sig på en farlig færd eller at efterlade dem i usikre og kummerlige vilkår i udkanten af en borgerkrig”, siger Amnestys generalsekretær, Trine Christensen.

Vil ødelægge dagligdagen
Vi mener, at loven vil ødelægge den enkelte flygtnings dagligdag i Danmark, da vedkommende nu skal bekymre sig i endnu længere tid over, hvordan familien klarer sig i et land, hvor over 13 millioner mennesker har akut behov for humanitær hjælp. 
Derudover er der den daglige frygt for, at de nærmeste bliver mishandlet eller slået ihjel, hvilket der er stor risiko for i Syrien, hvor mere end 300.000 mennesker har mistet livet under den fem år lange krig. 

Bryder konvention
Efter vores opfattelse bryder loven med retten til familieliv - og dermed Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

”Det giver os det klare indtryk, at Danmark er parat til at undergrave de internationale konventioner i et forsøg på at skræmme flygtninge væk. Det, mener vi, er uansvarligt i en tid, hvor der i stedet er behov for en fælles international indsats for at løse krisen”, siger Trine Christensen.

Situationen er forværret
Allerede da Danmark i 2015 strammede krigsflygtninges mulighed for at søge familiesammenføring første gang, kritiserede vi loven for at være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi den forhindrede familiesammenføring, selv når krigsflygtningen og dennes familie ikke har et andet sted, hvor de kan få beskyttelse og etablere deres familieliv. Vedtagelsen af de nye stramninger vil gøre situationen endnu værre, mener Amnesty.