Anti-terror lovgivning Danmark USA Terror

01.
Kort sagt

Bekæmp terror med rettigheder

Vi arbejder for, at antiterror-indsatsen ikke sker på bekostning af vores grundlæggende rettigheder

Da to passagerfly den 11. september 2001 fløj ind i World Trade Center kostede det ikke alene 3.000 mennesker livet. De to fly rettede også et hårdt slag mod 150 års retssikkerhed i de fleste vestlige lande, blandt andet Danmark.

Terrorangrebet 11. september 2001 kom til at få massiv indvirkning på den danske retssikkerhed. Siden Danmark i 1849 fik sin første grundlov har vi ikke oplevet nogen begivenhed, der på samme måde har fået regeringer til at skrue tiden og udviklingen tilbage og indføre regler, der svækker borgernes retssikkerhed.

Tortur og hemmelige fangeprogrammer
USA, som har ført an i krigen mod terror, indførte tortur, tvunge forsvinder og hemmelige fangeprogrammer, Guantánamo og overvågning som led i terrorbekæmpelsen. Flere europæiske lande har fulgt efter og arbejdet målrettet på at kunne benytte blandt andet "diplomatiske forsikringer", skygge-retssystemer med hemmelig bevisførelse og udvidet adgang til overvågning.

Danmark står ikke tilbage for de andre
Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste har fået meget vidtgående beføjelser til at aflytte og overvåge os. Samtidig er kontrollen med tjenesternes arbejde blevet svækket. Både teknisk og lovmæssigt har der aldrig været bedre muligheder for at overvåge befolkningen - selv de som ikke er mistænkt for noget som helst. 

Danmark er gået for langt
Men de mange tiltag har ikke ført til en diskussion af afvejningen mellem borgernes tryghed og deres frihed. Om forholdet mellem sikkerhed og retssikkerhed. 

Vi mener, Danmark er gået for langt i sine bestræbelser på at bekæmpe terrorisme, og efterlyser derfor en revision af de danske terrorlove. 


02.
Eksempler

Danmarks anti-terrorlove

Terrorbekæmpelsen i Danmark har svækket danskernes retssikkerhed gennem en række problematiske lovændringer, som har mindsket den demokratisk og retlige kontrol med efterretningstjenesterne.

I bekæmpelsen af terror er det afgørende, at staterne rammer den rigtige balance. Det er regeringers pligt at beskytte borgerne, men samtidig må tiltag for at forhindre terror ikke underminere vores grundlæggende rettigheder. Retten til en fair retssag, til privatliv og til ytrings- og forsamlingsfrihed. 

Vi mener, at den danske regering er gået for langt i bestræbelsen på at forhindre terror og har givet køb på flere grundlæggende rettigheder. Både med lovgivningen herhjemme og i samarbejdet med andre lande, især USA, har Danmark skadet retssikkerheden i terrorbekæmpelsen navn.

Med Terrorpakke 1 og 2, fra 2002 og 2006, er der indført en række forringelser af danskernes retssikkerhed, blandt andet øgede indgreb i privatlivets fred, brug af hemmelige beviser, hemmelige ransagninger, øget overvågning og en generelt svækket domstolskontrol. 

Få et overblik over antiterrorlovenes forskellige konsekvenserne for danskernes retssikkerhed

Læs Amnestys anbefalinger til et eftersyn af de danske antiterrorlove


03.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Vi arbejder for, at terrorbekæmpelsen i Danmark og vores bidrag til USA's krig mod terror, ikke sker på bekostning af vores grundlæggende rettigheder eller fører til grove overgreb.

Vi mener, at der er behov for en grundig revision af de danske terrorlove for at sikre, at politiets og efterretningstjenesters nye redskaber i kampen mod terror bliver underlagt den nødvendige demokratiske og retlige kontrol. 

Vores arbejde vedrørende retssikkerhed og anti-terrorlovgivning sker primært gennem juridiske analyser af eksisterende og nye love, indgivelse af høringssvar og kontakt til politikere og pressen. 

Arbejdet for at sikre, at terrorbekæmpelse sker med respekt for menneskerettigheder, er ikke alene et dansk anliggende. I en række lande verden over har regeringer siden årtusindskiftet indført terrorlove, der giver køb på grundlæggende rettigheder, og derfor arbejder vi i Amnesty International med anti-terrorlovgivning verden over.