Børns rettigheder Børn Danmark

01.
Kort sagt

Beskyt børns rettigheder

Børn bør anerkendes som selvstændige rettighedshavere.

Børn har vanskeligere end voksne ved at gøre deres rettigheder gældende og opfattes ofte som tilbehør til deres forældre. De følger med, uden at der nødvendigvis tages selvstændigt stilling til deres situation, deres behov og deres rettigheder.

Vi arbejder for at styrke børns rettigheder, og for at de anerkendes som selvstændige rettighedshavere – både i lovgivningen og i praksis – i alle sager, som påvirker børns liv.

Det gælder særligt sociallovgivningen, familielovgivningen, udlændingeloven og adoptionsreglerne. Men i det hele taget også i alle forhold, hvor det er afgørende, at myndighederne tager selvstændigt hensyn til barnets tarv og sikrer børn den beskyttelse og retsstilling, de har krav på.


Artikel 6.

Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt.

Kilde: FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)


02.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Amnesty har gennem flere år været fortaler for oprettelsen af en børneombudsinstitution. Det har vi endnu ikke fået, men i stedet har Danmark etableret et Børnekontor hos Folketingets Ombudsmand. 

Det er et skridt fremad, men ikke en optimal løsning. Ombudsmandens mandat betyder, at Børnekontoret efter egne oplysninger må henvise omkring 90 procent af de børn, som henvender sig, til at gå andre steder hen. Derfor fortsætter Amnesty arbejdet for en egentlig, selvstændig Børneombudsmand.

En særlig børneombudsinstitution skal ud over klagebehandling have beføjelser og ressourcer til at vejlede, rådgive og hjælpe de børn, som ikke får den beskyttelse, de har brug for. 

En selvstændig Børneombudsmand kan mere effektivt styrke opmærksomheden på børns rettigheder og sikre dem bedre i deres dagligdag.


04.
Relateret indhold
@amnestydk

God nyhed! At hjælpe mennesker i havsnød er ikke kriminelt. https://t.co/7VHQxkLeb8

@amnesty

Sending a message of solidarity to all human rights causes from Syria. https://t.co/TvWJSrJETb