Danmark til eksamen

01.
Kort sagt

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

Danmark var først i 2016 til eksamen i FN's Menneskerettighedsråd, Amnesty var klar med en række anbefalinger.

Hvert fjerde år skal FN's medlemsstater til eksamen i menneskerettighederne. Eksamenen kaldes Den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) og finder sted under FN's Menneskerettighedsråd. 

Formål med processen er at forbedre menneskerettighederne, og det skal ske gennem en eksamination af, om et land lever op til de menneskeretslige forpligtigelser, som det selv har tilsluttet sig.

UPR-eksaminationerne begyndte i 2008 og er det første bedømmelsessystem, som alle lande skal igennem ét efter ét og på lige fod med hinanden. 

Dansk eksamen i 2016
I januar 2016 var det igen tid til, at FN vurderede Danmarks evne til at leve op til menneskerettighederne.

Forud for eksaminationen skal det enkelte land aflevere en cirka 20 siders rapport om menneskerettighedssituationen i landet.

Civilsamfundsorganisationer som Amnesty International har også mulighed for at indgive rapporter om situationen i landet.

Her er vores bidrag 

 
Under selve eksaminationen, som kan ses her i fuld længde, kan medlemmer af Menneskerettighedsrådet og andre lande stille spørgsmål og rette anbefalinger til det land, som er til 'eksamen'. Civilsamfundsorganisationer som Amnesty har dog ikke mulighed for at stille spørgsmål.

Senest 48 timer efter eksamen samles alle anbefalingerne, og herefter er det op til landene at beslutte, om de vil tilslutte sig anbefalinger, afvise dem eller om de vil vurdere dem nærmere. 

Danmark har nu besluttet hvilke anbefalinger de vil tilslutte sig. Læs vores vurdering her

Den samlede rapport over eksamen vedtages ved den efterfølgende ordinære samling i FN’s Menneskerettighedsråd, hvor civilsamfundsorganisationer har mulighed for at kommentere.

Læs vores kommentar og vores internationale pressemeddelelse

 


02.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Amnesty International har bidraget til UPR-eksaminationerne, siden de begyndte.

Når verdens lande bliver vurderet på, om de overholder menneskerettighederne, skriver vi rapporter med anbefalinger, der bør rettes til det land, som eksamineres.

Anbefalingerne deler vi med FN’s øvrige medlemslande, så de kan bruge dem, når de retter spørgsmål til det land, som eksamineres.

I forbindelse med Danmarks eksamination har vi i Amnesty Danmark skrevet en rapport, der gør status over situationen i Danmark, hvad der er sket siden sidste eksamination, og hvilke anbefalinger vi har til Danmark. Rapporten bruger vi i vores kontakt med de relevante ministerier og politikere både før, under og efter eksamen, men vi deler den også med medierne og andre interesserede.

Amnesty: Danmark er ikke i mål med menneskerettighederne
03.
Historik

2011: Danmarks første eksamen

Ved Danmarks første eksamen i menneskerettighederne i maj 2011 modtog Danmark i alt 133 anbefalinger fra FN.

Efter at have været igennem sin første UPR offentliggjorde den danske regering i juli 2011 sine egne svar på anbefalingerne.

I første omgang accepterede Danmark at efterkomme 84 anbefalinger, men Danmark er dog siden endt med enten helt eller delvist at acceptere i alt 107 af FN's 133 anbefalinger. 

Som et led i UPR-processen opfordrer FN medlemsstaterne til frivilligt at indlevere en midtvejsrapport, hvori de gør status over, hvor langt de er kommet i arbejdet med at implementere anbefalingerne, og om de efterfølgende har accepteret flere af anbefalingerne. 


04.
Relateret indhold
@amnestydk

RT @Ckjuul: Iflg. en fremlagt mail skilte udl.minister Støjberg en række familier, hvor den ene part var under 18 år. Efter oplysningerne v…

@amnesty

New protests have broken out in Hong Kong in response to the #NationalSecurityLaw. Police have fired tear gas and w… https://t.co/7wuH2RVYWr