Væbnede Konflikter Krig FN våben

01.
Hvad er problemet

Civile ofre

Civile må ikke udsættes for angreb under væbnede konflikter ifølge international lov. Alligevel er civile ofte de mest udsatte i krigszoner. Vi arbejder for, at civile beskyttes mod overgreb og drab under væbnede konflikter.

Krigens civile ofre

Kampen mod straffrihed

Forbrydere skal drages til ansvar for deres ugerninger. Ikke mindst dem, der står bag krigsforbrydelser, folkemord og forbrydelser mod menneskeheden. Først og fremmest for ofrenes skyld. Vi arbejder for at bekæmpe straffrihed for krigsforbrydere

Opgør med straffrihed

Børn i krig

Børn betaler en høj pris for tilværelsen som børnesoldat. De bliver brutaliserede og dybt traumatiserede af deres oplevelser. Mange bliver plagede ved erindringen om de mishandlinger, de har været vidne til, eller selv er blevet tvunget til at begå.

Børn med våben

Våbenhandelstraktat

Med FN's våbenhandelstraktat fik verden i 2014 et nyt redskab til at forhindre våbeneksport, hvis der er risiko for, at våbnene bliver brugt til alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Danmark har været en af de stærkeste fortalere for traktaten, som vi i Amnesty har arbejdet for siden 1990’erne.

FN's våbenhandelstraktat
02.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Vi dokumenterer drab og overgreb mod civile under væbnede konflikter. Ved at vise verden, hvad der foregår, og hvem der begår overgreb, lægger vi pres på magthavere verden over for at sætte en stopper for krænkelserne.

Hvorfor Amnesty
03.
Hvad kan du gøre

Menneskerettighederne er under et voldsomt pres i disse år – der er for alvor brug for et stærkt folkeligt modsvar!

Som medlem lægger du pres på politikere og regeringer, så de overholder menneskerettighederne.

Du er med i arbejdet for at redde folk fra tortur, fangekældre og fra dødsgangen.

Du forhindrer, at mennesker bliver diskrimineret på grund af deres køn, seksualitet eller etnicitet.

Du beskytter ytringsfrihed og bekæmper censur, så alle kan ytre sig frit uden frygt for at blive anholdt eller forfulgt. 

Du får Amnesty-bladet fire gange årligt samt tilbud om at deltage i særlige arrangementer og aktiviteter.

Du er med til at bestemme, hvad Amnesty skal arbejde med i fremtiden.

På grund af dig kan vi redde liv.

Giv et engangsbidrag
Bliv medlem
Vælg et månedligt beløb Kontaktinfo Tilmeld til betalingsservice

VÆLG ET ANDET BELØB
Minimumsbeløb for medlemsskab er 25 kr om måneden
Én gang
Månedligt

Skattefradrag

Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre dig skattefradrag for den del af din donation, der ligger ud over det årlige kontingent på 295 kr. / studerende, ledige og pensionister 195 kr. Alle informationer du giver i forbindelse med din betaling behandles fortroligt og efter gældende regler.​

Kontaktinfo

Tilmeld betalingsservice

04.
Relateret indhold
@amnestydk

RT @Ckjuul: Nu vil Rigsadvokaten ophæve brugen af teledata i 2 måneder. De er upålidelige og kan føre til justitsmord. To måneder? Midlerti…

@amnesty

To be honest, we could all be a bit more like water. https://t.co/Qx6Q2bQ4GC