Domstol i Kenya skaber håb for oprindelige folk

01.
Godt nyt

Domstol i Kenya skaber håb for oprindelige folk

Efter mange års undertrykkelse og tvangsforflytninger har Ogiek-folket i Kenya fået Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstols ord for, at de har krav på deres land.

Ogiek-folket, der i århundreder har befolket naturområder i det sydlige og vestlige Kenya, har endelig fået rettens ord for, at de har krav på deres oprindelige land, som myndighederne rutinemæssigt har forsøgt at fjerne dem fra.

Den 26. maj fastslog The African Court on Human and Peoples Rights, at Kenyas myndigheder har krænket de oprindelige Ogiek-folks rettigheder ved at tvangsfjerne dem fra landområder, som i århundreder har dannet levegrundlaget for de traditionelle samlere og jægere.

”Afgørelsen er en historisk sejr for Ogiek-folket, og den giver håb til alle oprindelige folk i verden”, siger Muthoni Wanyeki, der er direktør for Amnesty Internationals kontor i Østafrika.

”Med denne afgørelse har domstolen både bekræftet Ogiek-folkets ret til at leve frit på deres forfædres land og bevist, at det afrikanske retssystem fungerer på regionalt plan. Men det er afgørende, at Kenyas regering respekterer afgørelsen og lader Ogiek-folket leve frit”, siger Muthoni Wanyeki.

Amnesty International har i årevis kæmpet for Ogiek-folkets rettigheder i Kenya og har fulgt sagen tæt, siden Ogiek-folket først anlagde sagen i 2012.