Domstol i Kenya skaber håb for oprindelige folk

01.
Godt nyt

Domstol i Kenya skaber håb for oprindelige folk

Efter mange års undertrykkelse og tvangsforflytninger har Ogiek-folket i Kenya fået Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstols ord for, at de har krav på deres land.

Ogiek-folket, der i århundreder har befolket naturområder i det sydlige og vestlige Kenya, har endelig fået rettens ord for, at de har krav på deres oprindelige land, som myndighederne rutinemæssigt har forsøgt at fjerne dem fra.

Den 26. maj fastslog The African Court on Human and Peoples Rights, at Kenyas myndigheder har krænket de oprindelige Ogiek-folks rettigheder ved at tvangsfjerne dem fra landområder, som i århundreder har dannet levegrundlaget for de traditionelle samlere og jægere.

”Afgørelsen er en historisk sejr for Ogiek-folket, og den giver håb til alle oprindelige folk i verden”, siger Muthoni Wanyeki, der er direktør for Amnesty Internationals kontor i Østafrika.

”Med denne afgørelse har domstolen både bekræftet Ogiek-folkets ret til at leve frit på deres forfædres land og bevist, at det afrikanske retssystem fungerer på regionalt plan. Men det er afgørende, at Kenyas regering respekterer afgørelsen og lader Ogiek-folket leve frit”, siger Muthoni Wanyeki.

Amnesty International har i årevis kæmpet for Ogiek-folkets rettigheder i Kenya og har fulgt sagen tæt, siden Ogiek-folket først anlagde sagen i 2012.


02.
Gør mere

 

Din donation hjælper os med at beskytte folk, der flygter fra krig og overgreb. Familier der har brug for sikkerhed.

På grund af dig kan vi undersøge og afsløre, når stater begår krigsforbrydelser. Når folk bliver forfulgt og diskrimineret. Når regeringer og store virksomheder overtræder menneskerettighederne.

På grund af dig kan vi arbejde for at redde folk fra tortur, fangekældre og fra dødsgangen.

På grund af dig kan vi redde liv.

Giv et engangsbidrag
Bliv medlem
Vælg et månedligt beløb Kontaktinfo Tilmeld til betalingsservice

VÆLG ET ANDET BELØB
Minimumsbeløb for medlemsskab er 25 kr om måneden
Én gang
Månedligt

Skattefradrag

Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre dig skattefradrag for den del af din donation, der ligger ud over det årlige kontingent på 295 kr. / studerende, ledige og pensionister 195 kr. Alle informationer du giver i forbindelse med din betaling behandles fortroligt og efter gældende regler.​

Kontaktinfo

Tilmeld betalingsservice