01.
God Nyhed

Burkina Faso vil ændre sin lovgivning, så det bliver forbudt at bortgifte piger under 18 år

Amnesty Danmark har besøgt Burkina Fasos ambassade og afleveret 37.845 underskrifter og 2.946 breve fra danskere med krav om, at regeringen sætter en stopper for landets mange børne- og tvangsægteskaber.

Ifølge FN er Burkina Faso et af de lande i verden med mindst ligestilling mellem mænd og kvinder, og samtidig et af de lande med allerflest tvangsægteskaber. I nogle regioner bliver op mod halvdelen af pigerne giftet bort inden de fylder 18 - nogle helt ned til 11 års alderen.

Amnesty aktivister fra hele verden sikrer lovændring

I efteråret 2015 skrev flere end en halv million Amnesty-medlemmer og -aktivister fra hele verden breve til Burkina Fasos regering med krav om at sætte en stopper for landets mange børneægteskaber. Og brevene bar frugt. I et brev til Amnesty International bekræftede Justitsministeren i den nye folkevalgte regering, at de vil udrydde tidlige- og tvangsægteskaber. Det følte de sig tvunget til efter, at de "modtog breve, e-mails og korrespondance fra folk over hele verden"

I juni besøgte generalsekretær Trine Christensen og kampagneleder Sara Haugesen Burkina Fasos Charges de Affairs og tre ambassademedarbejdere for at overlevere 37.845 underskrifter og 2.946 breve indsamlet i Danmark under Skriv for Liv kampagnen. Dialogen på mødet viste tydeligt, at ambassaden støtter arbejdet for at beskytte Burkina Fasos børn mod tvangsægteskaber:

”We will send all your messages to Burkina Faso and pass on your feedback and recommendations. We hope change will come in Burkina Faso, and that our young people will have better lives. The government is working hard for this.

Det var en rørt Charges de Affairs som modtog brevene og takkede de danske aktivister:

We are very touched to know that there are people in the world and here in this country, who think about these issues and want to share their feelings about the suffering of those subjected to forced marriage. We thank all the persons who wrote.”

Den nationale strategi mod tvangsægteskaber

I november annoncerede regeringen i Burkina Faso, at de ville igangsætte implementeringen af en national strategi for forebyggelse og afskaffelse af børneægteskaber 2016-2025. Med den har regeringen taget et afgørende opgør med barneægteskaber, idet den forpligter Burkina Faso til:

  • At revidere loven og ændre aldersgrænsen for børneægteskaber
  • At sikre mere psykologisk, juridisk og økonomisk støtte til ofrene for børneægteskaber
  • At oplyse om problemet lokalt og uddanne religiøse og traditionelle ledere

Lovændring skal sikre pigerne adgang til prævention og forhindre dødsfald

I november 2015 vedtog regeringen ’Loven om forebyggelse, straf og erstatning ifm. vold mod kvinder’, som gør det strafbart for mænd og drenge, at krænke eller begrænse deres partneres seksuelle og reproduktive rettigheder, gennem vold, tvang, korruption eller manipulation, herunder ved at forbyde deres adgang til prævention.

At anerkende det som en strafbar handling at nægte piger og kvinder adgang til prævention er endnu et væsentligt og positivt skridt fra regeringens side.

Langt størstedelen af de piger, der tvangsgiftes, presses til at føde lige så mange børn, som deres mænd ønsker. Uanset deres egne ønsker og upåagtet den fare, der følger med at blive gravid i en ung alder. På verdensplan er den næst hyppigste dødsårsag blandt 15-19-årige piger komplikationer i forbindelse med en fødsel.

Regeringen meddelte i februar 2016, at den ville indføre gratis sundhedspleje til alle gravide, samt halvere prisen på prævention i et forsøg på at reducere landets skyhøje mødredødelighed.

Amnesty: Det skal ske nu

På trods af at regeringen har taget afgørende skridt i retning af at respektere, beskytte og opfylde kvinders og pigers seksuelle og reproduktive rettigheder og vist åbenhed over for juridiske reformer, mangler piger i Burkina Faso i dag dog stadig beskyttelse fra tvangsægteskaber. Derfor opfordrer Amnesty Burkina Fasos regering til omgående at gennemføre de juridiske reformer og sikre:

  • At minimumsalderen for ægteskab bliver 18 år for både drenge og piger
  • At forbuddet mod tvangsægteskaber eller tidlige ægteskaber gælder for alle former for ægteskab, herunder traditionelle og religiøse ægteskaber
  • At det er et lovkrav at alle ægteskaber, herunder traditionelle og religiøse ægteskaber skal registreres.

Samtidig bør regeringen øjeblikkeligt få igangsat og gennemført oplysningskampagner, som udfordrer og ændrer de underliggende sociale mønstre og kulturer, som fastholder pigerne som ofre for den kønsdiskriminerende og skadelige tvangsægteskaber.