Kompensation bør føre til genhusning af flygtninge

01.
Godt nyt

Kompensation bør føre til genhusning af flygtninge

2000 flygtninge og migranter, som de australske myndigheder har tilbageholdt under torturlignende forhold på øerne Nauru og Manus, får 352 millioner kroner i erstatning efter et historisk forlig. En vigtig sejr, der dog også bør føre til genhusning af flygtningene, mener Amnesty.

Tropeøerne Nauru og Manus fangede omverdenens opmærksomhed, da avisen The Guardian i august 2016 kunne afsløre det systematiske regime af svigt, overgreb og umenneskelig behandling, som asylansøgere og flygtninge, tilbageholdt på øerne, lever under.

For at afskrække bådflygtninge fra at rejse mod Australiens kyster har de australske myndigheder placeret alle flygtninge i enten den lille stillehavsnation Nauru eller på Manus. I rapporten ”Island of Despair”, der bygger på 100 interviews med både flygtninge og tidligere ansatte på centrene, beskriver Amnesty, hvordan folk langsomt nedbrydes, udsættes for trusler og overgreb fra lokalbefolkningen og drives til selvmord.

Vigtig kompensation

Nu har den australske regering indvilliget i et forlig, der sikrer de tilbageholdte kompensation for den behandling, de har fået. De australske myndigheder understreger dog, at det ikke betyder, at de tilbageholdte flygtninge får mulighed for at blive genhuset i Australien.

”Selvom kompensationen er vigtig, ændrer den ikke på den uretfærdighed, som flygtninge og asylansøgere på øen Manus har oplevet, ligesom den heller ikke ændrer på deres livssituation. Den australske regering må vågne og indse, at deres immigrationspolitik, hvor de får andre lande til at tilbageholde flygtninge for dem, ikke er holdbar. De bør føre alle de mennesker, de har tilbageholdt, i sikkerhed i Australien”, siger Kate Schuetze, der er Amnestys stillehavs-researcher.

De australske myndigheder blev i 2014 sagsøgt på vegne af 1905 mennesker, der har været tilbageholdt på øen Manus. Retssagen involverede 200 vidneforklaringer, 200.000 dokumenter og mere end 50 møder i retten. Advokatfirmaet, der førte sagen, beskrev i retten detaljeret de krænkende forhold for flygtningene; de samme forhold, som Amnesty tidligere har dokumenteret.

Firmaer bør holde sig fra Nauru og Manus

Erstatningen skal udbetales af den australske regering og dens serviceleverandører, heriblandt G4S og Broadspectrum.

”Dette forlig bør sende et klart signal til alle de firmaer, der er involveret i Australiens krænkende immigrationstiltag: De kan risikere at blive stillet til ansvar. Firmaerne bør opgive deres foretagende på øen Manus, og ingen andre firmaer bør tage over”, siger Kate Schuetze.  


02.
Gør mere

Din donation hjælper os med at beskytte folk, der flygter fra krig og overgreb. Familier der har brug for sikkerhed.

På grund af dig kan vi undersøge og afsløre, når stater begår krigsforbrydelser. Når folk bliver forfulgt og diskrimineret. Når regeringer og store virksomheder overtræder menneskerettighederne.

På grund af dig kan vi arbejde for at redde folk fra tortur, fangekældre og fra dødsgangen.

På grund af dig kan vi redde liv.

Giv et engangsbidrag
Bliv medlem
Vælg et månedligt beløb Kontaktinfo Tilmeld til betalingsservice

VÆLG ET ANDET BELØB
Minimumsbeløb for medlemsskab er 25 kr om måneden
Én gang
Månedligt

Skattefradrag

Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre dig skattefradrag for den del af din donation, der ligger ud over det årlige kontingent på 295 kr. / studerende, ledige og pensionister 195 kr. Alle informationer du giver i forbindelse med din betaling behandles fortroligt og efter gældende regler.​

Kontaktinfo

Tilmeld betalingsservice