Ny torturlov i Mexico

01.
God nyhed

Ny torturlov i Mexico

Den mexicanske kongres vedtog 19. april en ny og forbedret torturlov, som blandt andet vil forbedre forholdene for torturoverlevere. Loven er ikke perfekt, men et markant skridt i den rigtige retning og langt mere i trit med international lovgivning.

Tortur er et udbredt problem i Mexico. 64 procent af mexicanerne frygter at blive udsat for tortur, hvis de skulle blive arresteret. Og med god grund. På ti år steg antallet af tortursager med 600 procent. Derfor var Mexico også et fokusland i Amnestys globale kampagne Stop Tortur

Kampagnens fokus har netop været at få ændret lovgivningen og sikre, at de mexicanske myndigheder gør alt, hvad de kan, for at forhindre brugen af tortur.

Den nye lov vil erstatte de tidligere torturlove i Mexico og gælde hele landet, straks præsidenten har sat sin underskrift på den.

Loven er forbedret på en række centrale punkter. Det bliver eksempelvis nu nemmere for dommere at undersøge anklager om tortur, hvilket vil øge sandsynligheden for, at de skyldige kan retsforfølges, og at torturoverlevere sikres retfærdighed. En klar forbedring er også, at det bliver lettere for offeret selv eller organisationer som Amnesty at ansøge om, at en specifik anklage om tortur efterforskes.

Endvidere bliver det muligt at suspendere eksempelvis fængselsvagter og andre embedsmænd, mens sagen efterforskes. Her er vores bekymring dog, at lovteksten fortsat kan være åben for fortolkning.

Endelig indeholder den endelige lovtekst en forbedring i forhold til de kriterier, der bruges ved registrering af tortursager. Det er ikke længere et krav, at anklagemyndigheden har rejst tiltale i sagen.

Den endelig version af loven er ikke perfekt, men dog et markant skridt i den rigtige retning og langt mere i trit med internationale menneskerettighedsstandarder. Det er en forbedring i forhold til den gamle lov fra 1991, og det er vores håb og forventning, at dette vil få positive konsekvenser.

Forbedringerne i den mexicanske lov om tortur er et fantastisk resultat takket være en langvarig indsats. Det ville ikke være lykkedes uden det massive pres gennem blandt andet sms-netværket Lifeline. Ifølge kilder i den mexicanske kongres har presset fra Amnesty Internationals medlemmer virkelig kunnet mærkes.

Tak til alle jer, der skrev under! 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan være med til at sikre vores fortsatte arbejde mod tortur og overgreb i hele verden 

Giv et engangsbidrag
Bliv medlem
Vælg et månedligt beløb Kontaktinfo Tilmeld til betalingsservice

VÆLG ET ANDET BELØB
Minimumsbeløb for medlemsskab er 25 kr om måneden
Én gang
Månedligt

Skattefradrag

Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre dig skattefradrag for den del af din donation, der ligger ud over det årlige kontingent på 295 kr. / studerende, ledige og pensionister 195 kr. Alle informationer du giver i forbindelse med din betaling behandles fortroligt og efter gældende regler.​

Kontaktinfo

Tilmeld betalingsservice