Taiwan vil tillade homoægteskaber

01.
Godt nyt

Taiwan vil tillade homoægteskaber

Taiwans forfatningsdomstol har givet landets politikere to år til at ændre lovgivningen, så ægteskaber mellem to af samme køn er lovligt.

Som det første land i Asien er Taiwan tæt på at legalisere homo-ægteskaber. I en historisk afgørelse fastslår Taiwans forfatningsdomstol, at landets nuværende lovgivning er i strid med forfatningen, fordi den diskriminerer par af samme køn. Dommerne har nu givet politikerne en frist på to år til at få ny lovgivning på plads.

”Dette er et stort skridt fremad for LGBTI-rettigheder i Taiwan, og det vil give genlyd over hele Asien. Vi håber, at politikerne vil reagere hurtigt og sikre, at Taiwan bliver det første land i Asien med ægte ligestilling mellem kønnene, når det gælder ægteskaber”, siger Lisa Tassi, der er kampagneleder ved Amnestys Østasien-kontor.

Medlemmer af Amnesty International i hele verden har gennem de seneste måneder lagt fornyet pres på Taiwans myndigheder for at fjerne diskriminerende lovgivning og tillade homo-ægteskaber. Et udkast til ny lovgivning er allerede under overvejelse i den lovgivende forsamling.

”Afgørelsen fra forfatningsdomstolen gør det klart, at alle er berettiget til samme menneskerettigheder og beskyttelse under loven, lige meget hvem du elsker”, siger Lisa Tassi. 


02.
Gør mere

 

Din donation hjælper os med at beskytte folk, der flygter fra krig og overgreb. Familier der har brug for sikkerhed.

På grund af dig kan vi undersøge og afsløre, når stater begår krigsforbrydelser. Når folk bliver forfulgt og diskrimineret. Når regeringer og store virksomheder overtræder menneskerettighederne.

På grund af dig kan vi arbejde for at redde folk fra tortur, fangekældre og fra dødsgangen.

På grund af dig kan vi redde liv.

Giv et engangsbidrag
Bliv medlem
Vælg et månedligt beløb Kontaktinfo Tilmeld til betalingsservice

VÆLG ET ANDET BELØB
Minimumsbeløb for medlemsskab er 25 kr om måneden
Én gang
Månedligt

Skattefradrag

Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre dig skattefradrag for den del af din donation, der ligger ud over det årlige kontingent på 295 kr. / studerende, ledige og pensionister 195 kr. Alle informationer du giver i forbindelse med din betaling behandles fortroligt og efter gældende regler.​

Kontaktinfo

Tilmeld betalingsservice