Hvad går pengene til?

01.
Amnestys arbejde

Hvad går pengene til?

Den 8. december samler vi ind til Amnestys arbejde for menneskerettighederne.

Som indsamler er du med til kæmpe for, at mennesker, der bliver udsat for overgreb, lever i undertrykkelse eller er på flugt, får en stemme.

Pengene fra indsamlingen går til, at Amnesty kan afsløre krænkelser, mobilisere tusindvis af mennesker til at sige fra og i sidste ende presse magthavere til at stoppe overgreb og sikre retfærdighed og værdighed.

Hvordan arbejder vi?

  • Amnesty undersøger og afslører krænkelser af menneskerettigheder
  • Vi har researchere over hele verden og i de mest barske konfliktzoner
  • Vi taler med ofre og vidner og indsamler dokumentation
  • Vi skaber opmærksomhed omkring mennesker, der er uretfærdigt frihedsberøvede - og stiller de ansvarlige til regnskab
  • Vi laver pressearbejde for at skabe bred opmærsomhed og opbakning
  • Vi holder møder med politikere for at presse dem til at handle
  • Vi mobiliserer vores medlemmer og aktivister i kampen for retfærdighed
  • Vi lægger massivt pres på magthavere og myndigheder gennem globale underskriftsindsamlinger. Alene i Danmark kan vi samle mere end 50.000 underskrifter på 24 timer
Amnestys fokusområder
02.
Fokus og resultater

Resultater af vores arbejde

Vi arbejder for, at alle skal kunne tænke, tale og leve frit sammen - og at alle har mulighed for et liv i sikkerhed og tryghed. Og vi opnår løbende store resultater.

Vi går igen på gaden for at give en stemme til mennesker, der bliver udsat for overgreb. Vi står sammen om kampen for frihed, sikkerhed og værdighed. For Amnesty betyder det:

Frihed til at tale, tro og mene
Alle mennesker skal kunne sige deres mening højt og tro på det de vil. Vi støtter de mennesker, der bliver truet på deres frihed. Vi dokumenterer overgreb og bruger vores politiske indflydelse.

Fred fra krig, tortur og forfølgelse
Alle mennesker skal kunne leve i fred og sikkerhed. Vi arbejder for globale løsninger for mennesker på flugt og for retfærdig lov og praksis i Danmark.

Ret til at være dem, vi er
Alle mennesker skal kunne elske dem, de vil og bestemme over deres egen krop. Vi kæmper for lighed og for de mennesker, der bliver diskrimineret på deres køn, identitet eller seksualitet.

Resultater af vores arbejde