01.
Kampen for frihed

Dokumentation i kamp for frihed

Som indsamler er du med til at skaffe penge til research, kampagner, medie- og lobbyarbejde, som alt sammen er slagkraftige redskaber i kampen for alle menneskers ret til at tale og leve frit.

Når du samler ind, er du med til at sørge for, at vi kan undersøge og afsløre krænkelser af menneskerettighederne. Vi har researchere i alle verdensdele - også i de mest barske konfliktzoner. Vi taler med ofre og vidner og indsamler dokumentation. Og vi skaber opmærksomhed om mennesker, der er fanget i undertrykkelse, og stiller de ansvarlige til regnskab.

Vi mobiliserer løbende vores medlemmer og aktivister i kampen mod alvorlige krænkelser af menneskerettighederne verden over. Både for at hjælpe det enkelte menneske og for at ændre hele samfund.

Igennem globale underskriftsindsamlinger kan vi eksempelvis lægge et tungt og synligt pres på magthavere og myndigheder. Og det virker. I løbet af 24 timer kan vi samle mere end 50.000 underskrifter alene i Danmark, og hvert år er Amnesty med til at få masser af uretfærdigt fængslede mennesker løsladt over hele verden.

Resultater af vores arbejde
02.
Amnesty i Danmark

Amnesty International i Danmark

I dansk afdeling har vi særligt fokus på diskrimination af LGBTI-personer og andre minoritetsgrupper, kvinders rettigheder og flygtninges ret til sikkerhed.

Vi laver kampagner og lobbyisme for LGBTI-personers ligestilling og selvbestemmelse, som da vi var med til at få transkønnethed fjernet fra den psykiatriske diagnoseliste i 2017.

Vi laver research om den danske voldtægtslovgivning, interviewer overlevere og samarbejder med jurister og kvindesagsorganisationer om at finde på effektive løsninger til at styrke danske kvinders retssikkerhed.

Vi kæmper hårdnakket for, at Danmark genoptager modtagelsen af kvoteflygtninge og dermed bakker op om en af de mest effektive internationale aftaler, som fordeler flygtninge på tværs af modtagerlande.

Vi har researchere til stede i alle verdensdele – også i de mest barske konfliktzoner. De indsamler beviser på magtmisbrug og overgreb på civile og udarbejder ambitiøse planer for fremtidige løsninger.


03.
Samtykke

Research og anbefalinger: Samtykkebaseret voldtægtsdefinition

Amnesty er netop nu i gang med at færdiggøre en international rapport om blandt andet den danske voldtægtslovgivning, og vores opfordring er klar: de danske politikere skal gøre som England, Sverige, Tyskland og Belgien, og indføre en samtykkebaseret lov - blandt andet for at styrke voldtægtsofres retssikkerhed.

I dag bliver kun et fåtal af voldtægter anmeldt til politiet. Tal fra Det Kriminalpræventive Råd peger på, at omkring 5.100 kvinder hvert år udsættes for voldtægt eller forsøg på det. I 2016 anmeldte kun 791 personer voldtægten til politiet, og ud af disse endte kun 66 med en dom.

Med en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse bliver bevistemaet en central ændring. Hvor det i dag afgøres ud fra, om det kan bevises, at den forurettede har sagt fra, og om vedkommende har været udsat for vold, tvang, trusler eller været i en hjælpeløs tilstand, vil en ny lov sætte fokus på, om der var givet et frivilligt samtykke til sex.

Udover at styrke retssikkerheden for voldtægtsoverlevere vil en samtykkebaseret voldtægtslovgivning også være i tråd med menneskeretslige anbefalinger. Ifølge Europarådets konvention om vold mod kvinder, som Danmark har forpligtet sig til at implementere i dansk lov, skal voldtægt defineres ud fra manglende samtykke. En ny lov vil bidrage til, at Danmark lever op til sine forpligtelser på dette område.

 


04.
Fundraising og aktivisme

FUNDRAISING OG AKTIVISME: HOMOSEKSUELLES RETTIGHEDER I UGANDA

Amnesty Danmark arbejder ikke kun på danske sager eller for forbedringer af dansk lov. Siden 2010 har vi arbejdet tæt sammen med den ugandiske LGBTI-organisation SMUG Uganda for forbedringer af homoseksuelle, trans- og interkønnedes rettigheder i Uganda.

Ugandas parlament behandlede i årevis et lovforslag, der havde til formål at indføre dødsstraf for at være homoseksuel.  I 2013 indførte regeringen livstidsstraf for homoseksualitet, og det blev lovpligtigt at melde sine homoseksuelle venner eller familiemedlemmer til politiet. Loven er siden blevet annulleret på grund af en teknikalitet, men er nu på vej ind i parlamentet igen.

Hetzen mod homoseksuelle i Uganda fik fatale konsekvenser for Amnestys samarbejdspartner fra SMUG, David Kato. Den 26. januar 2011, blev David myrdet i sit hjem. David - Ugandas dengang mest kendte LGBTI-aktivist - blev hakket til døde med en hammer. Han havde forinden modtaget et utal af dødstrusler, men Ugandas myndigheder har aldrig anerkendt, at drabet skulle have en sammenhæng med hans arbejde som homoseksuel rettighedsforkæmper.

Amnesty Danmark har indsamlet penge til alarmer til ugandiske LGBTI-aktivister, så de kan tilkalde hjælp, hvis de føler sig truet eller intimideret, mobiliseret danske aktivister og medlemmer til at protestere mod anti-homoloven, er løbende i dialog med danske politikere om, hvordan Danmark kan presse på for forbedringer af LGBTI-personers forhold i Uganda og laver kapacitetsopbygning af SMUG Uganda.


05.
KVOTEFLYGTNINGE

KAMPAGNEARBEJDE: KVOTEFLYGTNINGE I DANMARK

Det lange seje træk for bevarelsen af kvoteflygtningeordningen er et eksempel på, hvordan vi arbejder, når alle Amnestys fagområder sættes i spil for at opnå ét overordnet mål igennem vores kampagner.

Siden 2016 har Amnesty Danmark arbejdet for bevarelsen af den kvoteflygtningeordning, som tidligere Statsminister Poul Hartling i 1978 tog initiativ til at etablere.

Vi har indsamlet flere end 50.000 underskrifter til Integrationsminister Inger Støjberg, afholdt lobbymøder med flere medlemmer af folketinget, skrevet utallige debatindlæg og artikler, holdt demonstrationer over hele landet og skrevet personlige breve til borgmestre i 50 kommuner.

Siden regeringen, S og DF i efteråret ’17 satte et stop for ordningen, har vi arbejdet videre for, at den bliver genetableret. Vi mener nemlig, at det er en af de mest effektive, rimelige og humane internationale ordninger, når det kommer til at sikre menneskers ret til sikkerhed.