01.
Vores Arbejde

Research og anbefalinger: Samtykkebaseret voldtægtslovgivning

Vi opfordrer de danske politikere til at gøre som England, Sverige, Tyskland og Belgien, og indføre en samtykkebaseret lov - blandt andet for at styrke voldtægtsofres retssikkerhed.

En hjørnesten i Amnestys arbejde, og som man er med til at støtte og fremtidssikre, når man giver penge til en indsamler den 9/12, er vores research, som kommer forud for anbefalinger og beslutninger på menneskerettighedsområdet. I researchfasen af et projekt afdækker vi alle hjørner af et område og taler med alt fra eksperter, overlevere, interesseorganisationer, til fagfolk og politiske magthavere.

Lige nu er Amnesty i gang med ny research, som belyser voldtægtsofres manglende retssikkerhed i Danmark. Én af vores anbefalinger er, at den danske voldtægtslovgivning bliver ændret, så den går fra at være tvangsbaseret som i dag til at være defineret ud fra manglende samtykke, som det for eksempel allerede er tilfældet i England og Sverige og 9 andre lande i Europa.

I dag bliver kun et fåtal af voldtægter anmeldt til politiet. Tal fra Det Kriminalpræventive Råd peger på, at omkring 5.100 kvinder hvert år udsættes for voldtægt eller forsøg på det. I 2016 anmeldte kun 791 personer voldtægten til politiet, og ud af disse endte kun 66 med en domsfældelse.

Lobby og holdningsbearbejdelse

Samtidig med at Amnesty har holdt møder med de politiske partier på Christiansborg og argumenteret for behovet for en samtykkebestemmelse i dansk lov har medierne haft et stort fokus på voldtægt og hullerne i den eksisterende lov. Flere politiske partier har indenfor de sidste måneder åbent støttet en ny voldtægtsdefinition med fokus på samtykke. Justitsminister Søren Pape har netop nedsat et ekspertudvalg, som skal komme med anbefalinger til hvordan voldtægtsofre kan få en bedre retssikkerhed, og Amnesty er en af de udvalgte organisationer. En af vores anbefalinger er klar:  med en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse bliver bevistemaet en central ændring. Hvor det i dag afgøres ud fra, om det kan bevises, at den forurettede har sagt fra, og om vedkommende har været udsat for vold, tvang, trusler eller været i en hjælpeløs tilstand, vil en ny lov sætte fokus på, om der var givet et frivilligt samtykke til sex:

”Alle mennesker har ret til at bestemme over deres egen krop og seksualitet. En lov baseret på samtykke vil – sat på spidsen - gør op med forestillingen om, at individet er tilgængeligt for sex, indtil der siges nej eller gøres modstand”, siger Helle Jacobsen, programleder for køn i Amnesty Internationals danske afdeling.

Udover at styrke retssikkerheden for voldtægtsoverlevere vil en samtykkebaseret voldtægtslovgivning også være i tråd med menneskeretslige anbefalinger. Ifølge Europarådets konvention om vold mod kvinder, som Danmark har forpligtet sig til at implementere i dansk lov, skal voldtægt defineres ud fra manglende samtykke. En ny lov vil bidrage til, at Danmark lever op til sine forpligtelser på dette område.

I maj vedtog Sveriges Rigsdag en ny voldtægtslov, der bygger på samtykke, og blev dermed det tiende land i Vesteuropa med en samtykkebaseret lov. Senest vedtog Portugal samtykkelovgivning i Oktober 2018.

Bliv indsamler