Menneskerettighederne fylder 70

01.
MR70

Menneskerettighederne fylder 70

Siden Anden Verdenskrig sluttede, har menneskerettighederne været med til at sætte dagsordenen for en mere fri og fredelig verden. Og det skal de blive ved med.

Menneskerettighederne er de fælles spilleregler, der gør, at vi kan tænke, tale og leve frit sammen – og at vi har ret til og mulighed for at leve et liv i sikkerhed og tryghed. Rettighederne har vi, fordi vi er mennesker. Det vil sige, at menneskerettighederne gælder for alle mennesker, alle steder, hele tiden.

Menneskerettighederne er beskrevet i Verdenserklæringen fra 1948. Her gik verdens ledere sammen i FN og formulerede de grundlæggende rettigheder, der skulle være fælles for alle – og som ingen kunne fjerne. Det skete på et tidspunkt i historien, hvor man så tilbage på to brutale verdenskrige. Siden har erklæringen fungeret som rettesnor for, hvordan vi har ret til at blive behandlet, og hvordan vi har pligt til at behandle andre.

Amnesty mener, at menneskerettighederne stadig er det bedste bud på et liv i sikkerhed, en tryg hverdag, et frit samfund og en retfærdig verden.

Vi tror på, at erklæringen er lige så gyldig og relevant i dag, som den var på sin første dag for 70 år siden. Menneskerettighederne er for os et fælles fundament. Det er grundværdierne for, hvordan mennesker skal behandles og behandle hinanden. For alle mennesker er født frie og lige.

10. december: En festdag for menneskerettighederne
02.
I ét ord?


03.
Mere MR70

 

 


04.
Essays

Lærke Posselt

Verdens bedste ord

I anledning af 70-året for FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder har Amnesty bedt en række forfatter udvælge og sætte ord på den del af erklæringen, som betyder mest for dem

Læs de 5 essays
05.
Interviews

Menneskerettigheder er sund fornuft

Amnesty samarbejder med erhvervsliv, fagforbund og idrætsorganisationer om at fejre menneskerettighederne. Her svarer syv af dem på, hvorfor menneskerettighederne er vigtige for dem.

Læs de 7 interviews