Chikane af Amalie Have

 
Udgivet
01.
Baggrund

Q&A: Sagen om Radio24syv og Amnesty

Baggrund i sagen om Radio24Syv, Amalie Have og Amnesty International

OPDATERET 27.03.2019

Amnesty International er blevet gjort opmærksom på, at Amalie Have er blevet udsat for chikane efter indslag i Den Korte Radioavis. 

Den Korte Radioavis har i ugevis ringet til Amalie Have direkte fra radioprogrammet og udenfor sendetid samt publiceret billeder fra hendes Instagram og Facebook-profil på programmets Facebookside uden samtykke.

Der er lavet fem indslag om Amalie, hvor hun bliver nedgjort og blandt andet får beskeden ”Pige, træd varsomt”. Chikanen har blandt andet resulteret i, at Amalie Have har fået tilsendt trusler og hadbeskeder. 

Amnesty arbejder sammen med Amalie Have på vores kampagne #LetsTalkAboutYes om adgang til retfærdighed for voldtægtsoverlevere i Danmark samt den Internationale rapport: ”Give us Respect and Justice” om samme emne. 

Amnesty International retter den 27. februar henvendelse til ledelsen af Radio24syv for at stoppe chikanen. Da 24syv ikke ønskede dette, har vi sendt sagen videre og formidlet kontakt mellem Amalie Have og advokat Miriam Michaelsen, fordi vi mener, at en advokat bør bistå Amalie i det videre forløb. Den juridiske sag er nu mellem Amalie Have og Radio24syv.

Amnesty er tilhænger af en god og åben debat, men mener, at Radio 24syv svigter sit ansvar, når satire fører til chikane og trusler.

En større undersøgelse lavet af Amnesty International i 2017 i otte lande i verden viste, at digital chikane og vold er udbredt mod kvinder, som deltager i den offentlige debat med det formål at intimidere dem og afholde dem fra at deltage i debatten. Undersøgelsen viste blandt andet, at de kvinder, som blev udsat for digital chikane, fik søvnbesvær og angstanfald. Undersøgelsen var baseret på interviews med 4000 kvinder og dokumenterede at, chikane og trusler fører til selvcensur og dermed begrænser kvindelige debattører og politikeres ytringsfrihed. 


02.
Spørgsmål & svar

Hvorfor er Amnesty overhovedet gået ind i sagen mellem Amalie Have og Radio 24Syv?

Chikanen af Amalie Have var voldsom lige op til lanceringen af Amnestys rapport om voldtægt ”Give us respect and Justice” og kampagnen #Letstalkaboutyes, hvor Amalie Have samarbejder med Amnesty som en af de kvinder, der har overlevet en voldtægt og har valgt at stå frem med sin historie. Her bliver Amnesty gjort bekendt med chikanen, som påvirker hende voldsomt. Derfor vælger Amnesty at støtte hende ved at rette henvendelse til Radio24syv og henviser hende til en advokat med speciale i digital chikane.

Truer Amnesty med sagsanlæg mod Radio24Syv?

Amnesty har ikke lagt sag an mod Radio24syv og har ikke på noget tidspunkt haft til hensigt at indlede en retssag mod Radio24syv. Vi har derimod formidlet kontakt til en advokat med speciale i digital chikane, som kunne rådgive Amalie Have. I vores henvendelse til ledelsen af Radio24syv beder vi mediet om at være med til at standse chikanen af Amalie Have, og at vi ellers ville kontakte en advokat. Formuleringen i brevet kan godt opfattes som trussel og burde være blevet formuleret mere præcist.

Har Amnesty håndteret denne sag rigtigt?

Nej, det har vi helt klart ikke. Det er en fejl, at vi i slutningen af vores henvendelse til Radio24syv får en alt for hård tone og siger, at vi vil videregive sagen til en advokat. Det vil vi gerne undskylde.

Især fordi vi på intet tidspunkt har haft til hensigt at pudse advokater på Radio24syv. Vi har alene formidlet kontakt til en advokat med speciale i digital chikane, som kunne rådgive Amalie Have. Det er i princippet en sag mellem os og Amalie – og det burde derfor slet ikke have været nævnt i brevet.

Vi skal naturligvis heller ikke blande os i, hvordan Radio24syv eller andre laver satire. Men det er vores opgave og mission at gøre opmærksom på omfanget af den chikane, som bloggere og debattører oftere og oftere udsættes for. Det gælder uanset, om det går udover Amalie Have eller andre.

Det burde vi have talt med Radio24syvs redaktører om over en kop kaffe. Så kunne vi have gjort opmærksom på konsekvenserne af stationens satire og appelleret til mere redaktionel omtanke.

 

 

Betaler Amnesty for advokatbistanden til Amalie Have?

Nej. Amnesty har ingen penge involveret i sagen.

Er det ikke forkert at gå efter mediet – frem for dem som har fremsat trusler mod Amalie Have?

Den Korte Radioavis har i ugevis ringet til Amalie Have direkte fra radioprogrammet Den Korte Radioavis og udenfor sendetid samt publiceret billeder fra hendes Instagram og Facebook-profil på programmets Facebookside uden samtykke. Der er lavet indslag i fem programmer om Amalie, hvor hun bliver nedgjort og blandt andet får beskeden ”Pige, træd varsomt”.

Forløbet har blandt andet resulteret i, at Amalie Have har fået tilsendt trusler og hadbeskeder. De mange henvendelser fra Radio24Syv og deres lyttere og Facebook-følgere har haft voldsomme psykiske konsekvenser for Amalie Have, herunder angstanfald, søvnløshed, hjertebanken og social isolation, samt medført selvcensur.

I en sådan situation kan man som medie vælge at forsøge at gyde olie på vandene og standse chikanen eller smide mere brænde på bålet. Amnestys motivation for at henvende sig til ledelsen af Radio24syv var at give dem mulighed for at medvirke til at få standset chikanen. Det er desværre nu endt som en mediedebat, som sætter en konkret voldtægtsoverlever under yderligere pres.

Angriber Amnesty ikke ytringsfriheden og den frie presse?

Amnesty har en lang tradition for at forsvare ytringsfriheden. Denne sag handler ikke om at begrænse ytringsfriheden, men om hvor meget pres et medie kan og bør lægge på et enkeltindivid i en sårbar situation og om at sige fra, når chikane fører til selvcensur og i sidste ende kommer til at begrænse ytringsfriheden.

Vi har intet imod satire, som historisk har været et effektivt redskab til at spidde magthavere og autoritære regimer. Men i
 denne sag er der tale om en voldtægtsoverlever, som har valgt at deltage i den offentlige debat, og som følge af Radio24syvs massive fokus har modtaget flere trusler, herunder om voldtægt, og andre intimiderende beskeder.

Skal medier undskylde, når satire går nogen for nært?

Amnesty er tilhænger af en god og åben debat men mener, at Radio 24Syv svigter sit ansvar, når satire fører til chikane og trusler.

En større undersøgelse lavet af Amnesty International i 2017 i otte lande i verden viste, at digital chikane og vold er udbredt mod kvinder, som deltager i den offentlige debat med det formål at intimidere dem og afholde dem fra at deltage i debatten. Undersøgelsen viste blandt andet at de kvinder, som blev udsat for digital chikane, fik søvnbesvær og angstanfald. Undersøgelsen var baseret på interviews med 4000 kvinder. 

Læs mere om undersøgelsen her

 

Hvad er Amnestys opfordring til Radio24syv?

Vi opfordrer Radio24syv til at gøre, hvad de kan for at standse chikane.

De bør altid fjerne hadske kommentarer på sociale medier. De kan opfordre deres lyttere til at lade være med at sende hadefulde beskeder eller trusler. De bør holde op med at bruge fotos taget fra Amalie Haves profiler på de sociale medier uden hendes samtykke. En undskyldning for de konsekvenser, chikanen har medført, vil også gøre en kolossal forskel for Amalie. Det, synes vi, ville være på sin plads. 

 

 

Kan man forvente Amnesty vil hjælpe andre, som er blevet genstand for satire?

Når Amnesty bliver gjort opmærksom på, at kilder i vores rapporter eller øvrige samarbejdspartnere bliver udsat for chikane og trusler, så har vi en politik om at søge at hjælpe med at sikre dem beskyttelse. Det kan selvsagt også involvere, at vi henvender os til medier, myndigheder eller andre aktører, som i nogle tilfælde har en pligt til at hjælpe, i andre tilfælde har mulighed for at hjælpe.

Amnesty er således ikke gået i denne sag på grund af satiren, men fordi sagen har ført til grov chikane og trusler. Amnesty tager afstand fra enhver form for digital chikane og har tidligere dokumenteret, hvordan online chikane i Danmark rammer kvinder på tværs af politiske ståsteder.

Læs også: https://amnesty.dk/nyhedsliste/2017/%C3%A9n-ud-af-fem-danske-kvinder-oplever-chikane-paa-nettet

Læs også:: https://amnesty.dk/media/3986/digital_vold-trusler-og-chikane-online_2018-final.pdf

Hvad har Amnesty lært?

Amnestys motivation for at kontakte Radio24syv har været at beskytte en voldtægtsoverlever, som på grund af radiokanalens indslag er blevet lagt for had, chikaneret og har modtaget trusler, herunder om voldtægt. Amnestys ønske har ikke været at starte en stor offentlig debat i medierne, da det blot sætter endnu mere spotlight på Amalie Haves person.

Derfor henvendte vi os direkte til ledelsen af Radio24syv i håb om, at de ville tage affære. Vi må konstatere at det ikke lykkedes os at undgå at puste mere til debatten om Amalies person. Derfor vil vi kigge på, hvordan vi kunne have håndteret den sag anderledes.

Vi synes generelt, det er i samfundets interesse, herunder også i mediernes, at der gøres opmærksom på konsekvenserne af deres indslag. Bliver Amnesty i fremtiden nødt til at kontakte medier for at gøre dem opmærksom på konsekvenser af deres indslag/dækning, kommer vi til at bede om personligt møde for at tale tingene igennem, før vi sender et brev, som vi gjorde i dette tilfælde.

Hvad gør Amnesty nu?

Nu skal vi have løftet sagen op til det niveau, den fortjener – nemlig sagen om, hvordan medier i en transparent verden har et stort ansvar for at værne om ytringsfrihed og sikre, at også unge kvinder som Amalie Have kan debattere uden at blive udsat for så voldsom chikane.

Den kamp vil vi fortsat kæmpe – fordi det er vigtigt, at man kan stille sig frem i en offentlig debat uden at blive udskammet og chikaneret.